welluswijs logo

Stichting Welluswijs kindcentra en Connect logopedie introduceren Pré School Logopedie

Onlangs ondertekenden Peter-Paul Rijnkels, directeur stichting Welluswijs kindcentra Hardenberg (voorheen Prokind) en Linda Elshof, directeur zorg Connect logopedie een overeenkomst waarin een gestandariseerde werkwijze rondom logopedische zorg voor kinderen van 0-4 jaar is vastgelegd; Pré School Logopedie.

Door deze werkwijze wordt samen met de kindercentra, het consultatiebureau en integrale vroeghulp een sterke kwaliteitsimpuls gegeven aan (multidisciplinaire)zorg binnen de doelgroep.

Naar schatting 5% van alle peuters en kleuters in Nederland hebben problemen met hun taal. Taalontwikkelingsstoornissen zijn daarmee de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis die professionals in de jeugdzorg tegenkomen. Een taalachterstand op jonge leeftijd waarbij niet adequaat en tijdig wordt ingegrepen kan ernstige gevolgen hebben voor de taalontwikkeling en leerprestaties op schoolleeftijd. Al op jonge leeftijd heeft de achterstand ook daadwerkelijke gevolgen voor het gedrag en de kwaliteit van leven van het kind. Taalontwikkeling speelt dus een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind. Het vroegtijdig signaleren en meten van de taalontwikkeling met behulp van betrouwbare instrumenten in samenspraak met verschillende professionals werkzaam in de zorg en kinderopvang voor jonge kinderen wordt daarbij van steeds groter belang.

De eerste levensjaren van een kind zijn van niet te onderschatten betekenis voor de (taal)ontwikkeling. Een goede taalontwikkeling is essentieel voor een goedlopende algehele ontwikkeling waaronder de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt tevens dat stagnering van de taalontwikkeling kan leiden tot problemen in de leesvaardigheid, tot gedragsproblemen en tot een verzwaring van de opvoedingssituatie waardoor het ouder – kind contact belemmerd kan worden. Ook voor de behandeling van taalproblemen is vroegtijdige onderkenning essentieel: er is voldoende tijd om te remediëren voordat kinderen aan het leerproces op de basisschool beginnen. Uit recent onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat door vroege interventie het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs met ongeveer 30 procent daalt.

Bij het vroegtijdige logopedische interventie bij kinderen van 0-4 jaar gaat het met name om de volgende onderwerpen:

  • Taal(ontwikkeling)
  • Eten en drinken (bij baby’s)
  • Mondmotoriek
  • Spraak(ontwikkeling)
  • Gehoor • Stotteren

Met de nadruk op preventie en vroegtijdige signalering wordt de logopedische zorg rondom het kind in een vertrouwde omgeving geboden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verrijken van de kennis van alle professionals en wordt de communicatie voor zorgverleners en ouders transparanter en laagdrempeliger.

Connect wil zich samen met stichting Welluswijs kindcentra inzetten voor kwaliteitsverbetering voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die leidt tot een sluitende aanpak van kinderen met een spraak/taalachterstand en eet- en drinkproblemen binnen een kwalitatief hoogwaardig programma in de regio Hardenberg.