DSC04613

Neurolinguïst

In het kort
Een neurolinguïst houdt zich bezig met de manier waarop taal verwerkt wordt in de hersenen en onderzoekt zowel de natuurlijke ontwikkeling van taal als taalstoornissen. Een neurolinguist is specialist op het gebied van bijvoorbeeld TOS, dyslexie en afasie.

Neurolinguistiek binnen Connect

De neurolinguist legt de focus op het onderzoek en de diagnostiek. De onderzoeken van een neurolinguïst zijn uitgebreider dan de vaak afgenomen logopedische testen. Vanuit de resultaten van deze onderzoeken voorziet zij de logopedist van de nodige input, tips en adviezen voor de uiteindelijke behandeling.