Master Neurorevalidatie en Innovatie Tessa van Lohuizen

Master Neurorevalidatie en Innovatie

Collega Tessa van Lohuizen volgt sinds september 2020 de master Neurorevalidatie en Innovatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In dit artikel vertelt Tessa waarom ze voor deze master heeft gekozen, wat deze inhoudt, hoe dit haar werk als logopedist verrijkt en kwaliteitsverbetering binnen de zorg en Connect logopedie met zich meebrengt.

Verbeteren van zorg door master Neurorevalidatie en Innovatie

Mijn naam is Tessa van Lohuizen (25) en ik werk ruim drie jaar als logopedist binnen de eerstelijnszorg. Sinds februari 2020 werk ik bij Connect logopedie. In de vier dagen die ik werk, zie ik cliënten van jong tot oud. Ik behandel mensen met hulpvragen die gaan over spraak-, taal-, adem-, stem- en slikproblemen. In september 2020 ben ik gestart met de master Neurorevalidatie en Innovatie omdat ik de zorg rondom personen met neurologische aandoeningen graag wil verbeteren.

Inhoud Master Neurorevalidatie en Innovatie

De master duurt twee jaar en is toegankelijk voor logopedisten en andere paramedici zoals fysio- en ergotherapeuten. Door overleg tussen verschillende paramedici leer je breder kijken naar verschillende neurologische aandoeningen. Ik leer nieuwe wetenschappelijke inzichten concreet te maken en innovaties te implementeren in het werkveld. Door deze te implementeren verhogen we de zorgkwaliteit waardoor personen met neurologische aandoeningen sneller herstellen. In het tweede jaar van de master ga ik een innovatie binnen Connect logopedie implementeren, om de zorg voor mensen met een neurologische aandoening te verbeteren.

Samenwerkingsverband tussen paramedici

In de toekomst zou ik graag een samenwerkingsverband willen creëren tussen verschillende paramedici in de eerstelijnszorg. Zo kan de zorg rondom een cliënt – die meerdere paramedici ziet – efficiënter worden ingericht. Dat is een positieve ontwikkeling voor zowel cliënt als zorgaanbieder.

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten? Of heb je vragen? Stel ze gerust via t.vanlohuizen@connectlogopedie.nl.