Aanmelden

Klachtenregeling

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Connect logopedie wilt u die graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn dan is het belangrijk om dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw logopedist van Connect logopedie is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Wij hebben hieronder voor u uitgewerkt wat dat inhoudt.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

De eerste stap: een gesprek aangaan met uw logopedist en de directie van Connect logopedie. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Voor het aanvragen van een gesprek kunt u bellen met Connect logopedie via 038-4202010 of via ons contactformulier.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt of misschien heeft u een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Connect logopedie is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op www.klachtenloketparamedici.nl vind u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u vragen en/of hulp nodig heeft is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover leest u op de bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met uw logopedist. Uiterlijk binnen zes weken zal uw logopedist zijn/haar reactie of oplossing moeten geven op de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Wanneer u niet tevreden bent over de geboden oplossing of over de klachtenafhandeling, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor uw logopedist als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd, ook is het mogelijk dat de behandeling niet is verlopen zoals verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wanneer u een oordeel van de geschillencommissie wilt, dan betaald u € 50,00 als tegemoetkoming. Als u een schadevergoeding eist, is dit € 100,00. Deze kosten betaald u ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij u graag van dienst! Voor het aanvragen van een gesprek kunt u bellen met Connect logopedie via 038-4202010 of via ons contactformulier.