DSC05943

Cognitieve communicatiestoornissen

In het kort
Door een hersenbeschadiging kan er veel veranderen in het leven van mensen. Zo kunnen er cognitieve stoornissen ontstaan. Dit kunnen problemen zijn in de aandacht, het tempo waarin je informatie verwerkt, het geheugen en het plannen van je dag of activiteit. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat het luisteren, spreken, lezen en schrijven niet gaan zoals het altijd ging. Hierdoor kan de communicatie verstoord raken.