Connect logopedie voorlezen

Lezen bij kinderen

Het is moeilijk een woord te lezen waarvan je de betekenis niet kent. Wanneer je leert lezen is voldoende taalontwikkeling dus belangrijk, net als een goed gehoor om verschillende klanken te onderscheiden. Als je kind moeite heeft met het leren van letters (groep 2) of herkennen van woorden (groep 3), ontwikkelt het verkeerde leesstrategieën. Het blijft spellend of radend lezen. Al in groep 1 en 2 is dit te merken. Je kind heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden van namen, kleuren en figuren en toont weinig interesse in taal of letters.

Logopedie bij lezen

Heeft je kind moeite met lezen? Onze logopedist brengt de taalontwikkeling in beeld samen met andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het leren lezen. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheiden van klanken: de auditieve voorwaarden. Samen onderzoeken we hoe we je kind ondersteuning kunnen bieden in het leren lezen. Dit kan door het stimuleren van taalontwikkeling of versterken van auditieve functies.

 

Dyslexie

Bij kinderen die moeite hebben met lezen of spellen hoeft geen sprake te zijn van dyslexie. Voor zowel lees- en spellingsproblemen als dyslexie biedt onze logopedie- en dyslexiepraktijk passende ondersteuning.