Cliënt behandeling Connect logopedie Zwolle Hardenberg Dedemsvaart

Aanmelden dyslexie

Wanneer het vermoeden bestaat dat je kind dyslexie heeft, dan kan je als ouders of verzorgers je kind bij ons aanmelden.

Aanmelden

Er moet aan een aantal criteria worden voldaan voordat het onderzoek en/of de behandeling kan worden gestart: 

 

  • Uw kind is tussen de 7 en 12 jaar oud;
  • Uw kind heeft drie keer achter elkaar een E-scrore op het technisch lezen op woordniveau behaald;
  • Uw kind heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad bij de problemen op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen. In de regel is dit drie keer 20 minuten per week (1-op-1 of in een klein groepje) bovenop de reguliere tijd voor lezen of spellen en spellen;
  • Ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen;
  • Er mag geen sprake zijn van een algemeen (breder) leerprobleem, brede neurologische problematiek of een ernstige zintuigelijke problematiek

Aanmeldingsprocedure

Is er sprake van bovenstaande criteria dan kunt u als ouder/verzorger uw kind aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento & Connect door middel van onderstaande aanmeldingsformulieren.

Aanmeldingsformulier ouders*

Aanmeldingsformulier scholen*

De aanmeldgegevens worden bekeken door de orthopedagoog/ dyslexiespecialist van Connect. Als uw kind mogelijk aan de criteria voldoet en u en de school van uw kind het aanmeldingsformulier hebben ingevuld, vindt er een inhoudelijke screening plaats. Blijkt uit de screening dat uw kind inderdaad aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet, dan ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek. Is de diagnose Ernstige Dyslexie bij uw kind al door een andere aanbieder gesteld, dan ontvangt u een uitnodiging voor de start van het behandeltraject.

 

* Voor aanmelding binnen regio Zwolle geldt dat een kind/dossier voor aanmelding eerst besproken wordt binnen het OndersteuningsTeam (OT) van het Sociaal WijkTeam (SWT). Deze bespreking houdt in dat de jeugdgezinswerker, de intern begeleider van school en de orthopedagoog samen het kind/dossier bespreken. Als in dat gesprek wordt geconcludeerd dat aanmelden voor dyslexieonderzoek de beste vervolgstap is, dan kan er aangemeld worden. Het SWT vult dan een extra formulier in en mailt dit naar de door ouders gewenste zorgaanbieder.