Dyslexie

Aanmelden dyslexie

Wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u als ouders/verzorgers uw kind bij ons aanmelden. Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet uw kind tussen de 7 en 12 jaar oud zijn en aan de volgende criteria voldoen:

  • Uw kind heeft minimaal 2 maal 3 maanden intensieve begeleiding gehad op school. In de regel is dit 3 keer 20 minuten per week (1-op-1 of in klein groepje) bovenop de reguliere tijd voor lezen/spellen
  • Er is sprake van een handelingsplan: analyse van de leesproblemen, doelen, organisatie van de extra hulp en evaluatie van de doelen
  • Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het gebied van het technisch lezen, of op het gebied van het technisch lezen in combinatie met het spellen
  • Uw kind heeft 3 keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau of
  • Minimaal 3 keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau in combinatie met 3 keer een E-score op de spelling op woordniveau of
  • Minimaal 3 keer een D-score op technisch lezen op woordniveau in combinatie met 3 keer een E-score op de spelling op woordniveau behaald
  • Met betrekking tot de voorgenoemde toetsmomenten tellen alleen de hoofdmetingen.
  • Daarnaast mag er geen sprake of vermoeden zijn van andere leer- en/of gedragsstoornissen die een belemmering vormen voor het lees- en spellingproces.

Is er sprake van bovenstaande criteria, dan kunt u als ouders/verzorgers en/of de school onderstaande aanmeldingsformulieren downloaden en invullen. Wanneer de school en u de formulieren volledig hebben ingevuld, dan verzoeken wij u als ouder beide formulieren in te leveren bij de logopedist van Connect logopedie of in te scannen en per e-mail te sturen naar info@connectlogopedie.nl. Onze logopedist zorgt ervoor dat uw dossier ter beoordeling aan de GZ-psycholoog van Pento wordt voorgelegd. De GZ-psycholoog van Pento beoordeelt of in het dossier het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie voldoende wordt onderbouwd. Als dit het geval is, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden en zullen wij contact opnemen om een afspraak voor een intakegesprek en om het dyslexieonderzoek in te plannen.

Download hier de aanmeldingsformulieren:

Download hier de brochure dyslexie van dyslexienetwerk Pento & Connect:

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.