Connect logopedie bellen blazen

Stem bij kinderen

Je kind is minder goed te verstaan wanneer het hees of schor is of zijn stem anders klinkt. Dat is vervelend. De stembanden zelf kunnen oorzaak zijn of de manier waarop je kind deze gebruikt. Het aanspannen van de keel tijdens het praten, schreeuwen of hoesten kunnen keelproblemen zoals stembandknobbels in de hand werken. Een arts kan deze operatief verwijderen maar ze komen terug wanneer het gedrag niet verandert.

Logopedie bij stemgebruik

Klinkt de stem van je kind anders? Zoek contact met onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg of Dedemsvaart. Onze logopedist onderzoekt de functies van je stem. Wat lukt wel? Wat lukt niet? Hoe gaat dat? En hoe is het stemgebruik? Dan volgt een behandelplan voor stemverbetering en het verkleinen van stemproblemen in de toekomst. In overleg met een KNO-arts kan gekeken worden naar eventuele organische oorzaken.