DSC04637

IQ Test

Een IQ test kan je inzicht geven in de verwachtingen die je mag hebben van je kind, of er mogelijk sprake is van een leerprobleem of om in overleg met school te ontdekken welk schoolniveau het beste bij je kind past.

Intelligentie is “het verstandelijk vermogen om dingen te begrijpen en dat begrip succesvol te kunnen gebruiken”. Het IQ is een maat voor hoe intelligent je bent en wordt uitgedrukt in een getal. De meest populaire intelligentietests waren de intelligentieschalen van Binet en Simon in het begin van de 20e eeuw. De afgelopen jaren worden de Wechsler tests het meest gebruikt om het IQ te meten.