Connect logopedie kindje oefenen blokjes methode

Ondersteuning bij dyslexie

Lezen komt niet vanzelf.

Ondersteuning

Kinderen die in groep 2 geen interesse tonen in letters, doen dit na een jaar doubleren soms nog niet. Goede ondersteuning door de juiste professional gecombineerd met een inspirerende werkvorm geeft je kind basiskennis om door te kunnen gaan naar groep 3. Vroege signalering en onderkenning van leesproblemen zijn belangrijk. ‘Hij is te jong’ of ‘Het komt vanzelf’, gaat niet op bij lezen. Dyslectische kinderen ontwikkelen zich ondanks extra instructie en ondersteuning binnen het onderwijssysteem niet volgens de norm. Professionele ondersteuning in een vroeg stadium vergroot hun algemene ontwikkeling en schoolprestaties.