Dyslexie

Behandeling

De uitkomsten van het onderzoek en het advies bespreken wij met u als ouders/verzorgers. De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen zoals die genoemd worden in het protocol ‘Dyslexie Diagnostiek en Behandeling’ (Blomert, 2006 / 2013 NRD). Onze aanpak is beschreven in het protocol van het dyslexienetwerk Pento. Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. In overleg met u, school en uw kind is dit een behandeling op maat. Dat betekent dat de behandeling voor ieder kind anders kan zijn. In het behandelplan wordt o.a. ook omschreven hoe de begeleiding wordt afgestemd met school. De begeleiding rust meestal op drie pijlers:

  • bewustwording/de sociaal emotionele ontwikkeling
  • het lezen of het lezen en het spellen
  • de mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs

De behandeling wordt op vaste momenten geëvalueerd met de GZ-psycholoog en in samenspraak aangepast.

Bij leesproblemen is van groot belang dat kinderen veel herhalen/oefenen. De dyslexiespecialist van Connect werkt er naartoe dat kinderen dit zelfstandig kunnen met een dosis zelfvertrouwen en motivatie. Dit vergt uiteraard enige oefening en tijd. Als ouder speelt u hierin een belangrijke rol. U bent bij de behandeling van uw kind aanwezig en begeleidt, in samenspraak met de behandelaar, het huiswerk. Alleen met vrijwel dagelijkse oefening is er een goede vooruitgang te boeken. De intensieve samenwerking van kind, ouder en behandelaar is een belangrijke succesfactor van onze behandeling.

Het dyslexietraject behelst meestal 40 behandelingen die in principe wekelijks plaatsvinden op school en duren ongeveer 45 minuten.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.