Connect logopedie behandeling

Logopedie voor volwassenen

Hyperventilatie, last van je stem wanneer je veel en intensief gesproken hebt of het gevoel dat er iets in je keel zit dat je niet kunt wegslikken? Als volwassene kan je op verschillende manieren belemmeringen ervaren bij het praten. Oorzaken kunnen uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld een zwakkere stem of stress. Logopedie biedt uitkomst.

Behandeling

Ervaar je belemmering? Zoek contact met onze logopediepraktijk. Voorkomen is beter dan genezen. Onze logopedist onderzoekt je stem en de mogelijkheden ervan. Na het bespreken van de resultaten kan je besluiten tot behandeling over te gaan. Houding, adem en ontspanning spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit deze aspecten leer je een goede stemgeving die je in het dagelijks leven kunt toepassen. Zo ervaar je geen of minder hinder. In overleg met een KNO-arts kan gekeken worden naar eventuele organische oorzaken.