150

Even voorstellen: Esther van der Veen, Ambulant begeleider logopedie

Deze maand stellen wij Esther van der Veen aan je voor. Naast logopedist en SI-therapeut is zij ook ambulant begeleider binnen onze logopediepraktijk. Een rol die is ontstaan om de kwaliteit van logopedische behandelingen binnen Connect logopedie te blijven verbeteren. Vanuit haar expertise is zij het aanspreekpunt voor collega’s voor overleg over cliënten. De mogelijkheid om overleg te kunnen plegen over complexe zaken, brengt naast kwaliteitsverbetering van behandelingen ook kennisontwikkeling onder werknemers met zich mee.

Lees verder

Interventietraject voortgezet onderwijs Vechtdal (pilot)

Niet naar elk kind waarbij vermoedens van dyslexie bestaan, wordt in het basisonderwijs onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld wanneer het kind te hoge scores behaalt waardoor het niet in aanmerking komt voor een vergoed EED-traject (ernstige, enkelvoudige dyslexie) of doordat er sprake is van co-morbiditeit (andere problematieken die van invloed -kunnen- zijn op problemen met technisch lezen/technisch lezen en spellen). In de brugklas kunnen deze kinderen wel naar voren komen tijdens een dyslexiescreening. Om dan in aanmerking te komen voor diagnostiek, moet de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen worden aangetoond. Sinds kort slaan Connect logopedie en het Expertisecentrum SWV (SamenWerkingsVerband) vo (voortgezet onderwijs) NO-Overijssel hiervoor de handen ineen.

Lees verder

Schrijven en spelling in een logopediebehandeling

Als logopedist bestaat je werkdag voornamelijk uit behandeling van kinderen met problemen in het lezen en spelling. Bij lezen is het al snel duidelijk dat we oefenen met lezen en strategieën die helpen om het technisch- en begrijpend lezen te bevorderen, maar hoe ziet een behandeling gericht op spelling er eigenlijk uit? Hoe is deze opgebouwd? En welke theorieën zitten hierachter? Logopedist Geja vertelt. Ook geeft zij advies om spelling en schrijven te integreren en tips om verder te lezen.

Lees verder

Stakeholdersonderzoek: een ‘8’ voor onze dienstverlening

Vorige maand nam Connect logopedie een enquête af onder schooldirecteuren en intern begeleiders (IB-ers) op vijftig belanghebbende basisscholen. Het stakeholdersonderzoek, bestaande uit 30 vragen, geeft inzicht in ons functioneren en maakt het mogelijk de kwaliteit van onze dienstverlening binnen onze logopediepraktijk te kunnen verbeteren. Het gemiddelde eindresultaat was een score een ‘8’. Een puntentotaal om trots op te zijn, maar die uiteraard ook ruimte biedt voor verbetering.

Lees verder

Hardlopen voor Hart voor Zwolle

Connect logopedie is Samen met 12Build hoofdsponsor van stichting Hart voor Zwolle. Deze stichting heeft het verbinden van mensen tot doel en wil een brug slaan tussen enthousiaste jongeren en kwetsbare Zwollenaren. Omdat Connect dit doel deelt zetten wij ons graag in voor het succes van deze stichting. Onze collega’s Nicole en Anouk hebben daarom samen met hun maatje op zaterdag 9 juni de 4 mijl van Zwolle gelopen.

Lees verder

Privacy en bescherming van data bij Connect logopedie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt en deze onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Lees verder

Binnenkort jouw kunst bij ons aan de muur?

Jouw kunst bij ons aan de muur? Regelmatig ontvangen we bij Connect logopedie prachtige tekeningen. Daar willen we iets leuks mee doen! Wat dat precies is, dat zie je binnenkort. Wil jij ons helpen? Lees dan snel verder. Logopedist Lisette vertelt wat we zoeken.

Lees verder

Hanen ouderprogramma: “Praten doe je met z’n tweeën“

Ben jij of ken jij iemand met een kindje met taalachterstand? Wellicht is het Hanen ouderprogramma dan wat voor jou. Het eerstvolgende programma start op 3 juli.

Lees verder

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op bezoek bij Connect logopedie

Ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margritte Zwart, bracht vorige maand een bezoek aan Connect logopedie. Het doel? Een kijkje in de praktijk en het het bespreken van problemen op de werkvloer.

Lees verder