DSC04745

Nieuwe behandelmethoden: Spellen met Specht en onderzoek BOOM LVS Begrijpend Lezen

Als het gaat om logopedie en dyslexiebehandelingen, zijn we altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en technologieën om onze cliënten te helpen. Een van de recente toevoegingen aan het arsenaal van onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn de Spellen met Specht en het onderzoek BOOM LVS Begrijpend Lezen.

Elk kind is uniek en er is niet een methode die voor iedereen werkt. Dat maakt het zo ontzettend belangrijk om onze behandelmaterialen en methoden regelmatig onder de loep te nemen en innovatieve programma’s toe te voegen. Zo kunnen we onze behandelingen altijd afstemmen op de specifieke behoeften van elk kind.

Zo krijgt iedere kind de zorg die het verdient.

Spellen met Specht

Spellen met Specht is een programma wat zich richt op het (leren) lezen en spellen voor kinderen vanaf groep 2. In groep 2 en 3 kan er geoefend worden middels leuke oefeningen en spelletjes. De focus ligt hierbij op het leren van de letters en het spelenderwijs leren hakken en plakken. In groep 3 is er aandacht voor het leren lezen van woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar en vanaf groep 4 ligt de nadruk op het leren toepassen van verschillende spellingregels.  Een programma waarin aandacht is voor zowel lezen als spelling.

BOOM LVS Begrijpend Lezen

Een ander interessant nieuw onderzoek binnen Connect Logopedie & Dyslexie is het onderzoek Begrijpend Lezen van uitgeverij BOOM. Dit onderzoek richt zich op kinderen van groep 4-8 die moeite hebben met begrijpend lezen, een belangrijk aspect van taalontwikkeling. Met behulp van diverse vragen en opdrachten wordt er gekeken naar welke specifieke problemen een kind heeft met begrijpend lezen. Vervolgens kan er een individueel behandelplan worden opgesteld om deze problemen gericht aan te pakken.

 

Nieuwsgierig naar deze nieuwe behandelmethoden of meer weten over de mogelijkheden voor logopedische behandeling? Neem contact met ons op!