surface-HSiT_DuKE2c-unsplash

Wereld Telecomdag: een nieuw tijdperk in de online zorg

Vandaag, op Wereld Telecomdag, vieren we niet alleen de ongekende vooruitgang in communicatietechnologie, maar erkennen we ook de revolutionaire impact ervan op de zorgsector. De pandemie heeft ons geleerd hoe cruciaal online zorgdiensten zijn. Het heeft ons gedwongen om snel aan te passen en te innoveren, wat heeft geleid tot andere inzichten in de manier waarop we zorg verlenen. Laten we deze dag aangrijpen om de potentie van online behandelingen te erkennen en hoe deze de toegankelijkheid, effectiviteit en efficiëntie van zorg kunnen verbeteren.

De digitale revolutie binnen de zorgsector heeft de deuren naar ongekende toegankelijkheid geopend. De zorg buiten de fysieke grenzen van klinieken brengen en rechtstreeks naar de huiskamers van cliënten zorgt voor veel mogelijkheden. Met online oefeningen en behandelingen kunnen we ervoor zorgen dat de zorgvraag beantwoord wordt; ook wanneer een cliënt niet fysiek aanwezig kan zijn. Dit betekent niet alleen gemak voor de cliënt, maar ook een constante stimulans om te blijven oefenen en verbeteren.

Gerard ligt toe: “Connect logopedie gelooft in hybride zorg: fysiek waar het kan, digitaal waar nodig. De voordelen van deze combinatie, mits zorgvuldig uitgevoerd, zijn evident: afstanden worden makkelijker overbrugd, de behandelsystematiek veranderd en wij geloven dat het ook een positief effect kan hebben op de wachtlijsten.”

Naar een effectievere behandeling

Hybride zorg biedt mogelijkheden. Bij Connect geloven we dat een sneller behandelresultaat mogelijk is. Hierdoor kunnen we meer cliënten helpen in de beschikbare tijd en daarmee ook onze wachtlijsten verkorten.

  • Continuïteit: Door behandelingen online voort te zetten, zorgen we voor een ononderbroken zorgpad
  • Doorlooptijd: Online zorg kan de tijd die nodig is om doelen te bereiken verkorten, waardoor er sneller resultaten worden geboekt.
  • Nieuwe cliënten: Meer ruimte voor nieuwe cliënten omdat online behandelingen efficiënter kunnen worden ingepland.

Een nieuw hoofdstuk voor de logopedie?

Maar de kracht van logopedische zorg is en blijft natuurlijk maatwerk. “We beoordelen elk dossier op mogelijkheden. We staan echter nog aan het begin. Naast het actief participeren in de ontwikkeling van software en content doen wij in de praktijkervaring op wat digitale zorg doet met de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Dat kost brainpower, tijd en geld.” Legt Gerard verder uit. “Door onze collega’s vanuit de inhoud in dit proces te betrekken en landelijk regie te voeren om als koploper deze werkwijze van de grond te krijgen, zijn wij binnenkort goed voorbereid op deze werkwijze en kunnen wij deze kwalitatief goed implementeren.”

Innovatie komt dan ook niet zonder belemmeringen. “Niet alle werkzaamheden van de logopedist die komen kijken bij digitale zorg, maar wel noodzakelijk zijn, komen op dit moment voor vergoeding in aanmerking. Dit werpt momenteel een drempel op om digitale zorg effectief in te kunnen zetten. Samen met stakeholders hopen we dit de komende tijd op te lossen.”

Wil je meer weten over de behandelmogelijkheden binnen Connect? Neem dan contact met ons op!