DSC04447

Dag van de Logopedie: samen maken we meer mogelijk

Op 6 maart vieren we weer de Dag van de Logopedie. Dit is een speciale dag waarop we het vak logopedie en de toegewijde logopedisten in het zonnetje zetten. Het thema van dit jaar is "Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten". Het doel van dit thema is om de cruciale rol van samenwerking tussen logopedisten, andere zorgprofessionals en naasten in de gezondheidszorg te benadrukken. Op deze manier hopen we de kwaliteit van zorg voor patiënten met spraak-, taal- en slikproblemen te verbeteren.

Logopedisten spelen een belangrijke rol bij het diagnosticeren en behandelen van communicatieve stoornissen en slikproblemen. Een effectieve samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten, is dan ook essentieel. Door kennis te delen en gezamenlijke behandelplannen te ontwikkelen, kunnen we niet alleen de algehele zorgervaring van cliënten verbeteren, maar ook de resultaten van logopedische behandelingen optimaliseren.

Samen de resultaten van logopedische behandelingen optimaliseren

Zo werkte kinderfysiotherapeut Gabrielle Koster samen met Connect en Partou: “Partou is een partner waarbij zowel kinderfysiotherapie als logopedie betrokken is. Omdat we behoefte hadden aan een stukje vroegsignalering, hebben we samen met de logopedist van Connect een mijlpalenlijst ontwikkeld. Zo weten pedagogisch medewerkers wanneer ze aan de bel moeten trekken en consulteren we elkaar sneller en gemakkelijker. Laatst kregen we de vraag: ‘Het kind praat en beweegt niet goed, wat kunnen we doen?’ Dan kijkt zowel de logopedist als de kinderfysiotherapeut mee en maken we een afweging. Hoe eerder je erbij bent, hoe sneller het probleem opgelost kan worden. Soms is alleen advies al voldoende.”

Ook professionals als de tandarts of huisarts spelen een belangrijke rol in de samenwerking. Huisarts Olaf Schwantje in Zwolle is voorzitter van de huisartsenvereniging en maakte in 2008 al kennis met Connect op een congres van het Zilveren Kruis: “Wij werken vanaf het begin al samen met Connect en dat is altijd goed bevallen. Het is goed om van elkaar te weten welke dingen er spelen bij het kind. Ook hebben we een signalerende functie naar elkaar. Als er sprake is van een spraakprobleem, slechthorendheid, gehoorbeschadiging of iets dergelijks, dan zijn we op de hoogte en kunnen we doorverwijzen naar bijvoorbeeld een KNO-arts.”

Holistische aanpak waar samenwerking centraal staat

Ook de betrokkenheid van naasten, zoals partners, familieleden en verzorgenden, bij het zorgproces mag niet vergeten worden. Een goede samenwerking tussen logopedisten en naasten is namelijk essentieel om de betrokkenheid van de cliënt en diens omgeving bij de behandeling te vergroten en de continuïteit van het behandeltraject te waarborgen.

Kortom, de Dag van de Logopedie 2024 benadrukt het belang van een holistische aanpak, waarbij logopedisten, zorgprofessionals en naasten samenwerken om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënten met spraak-, taal- en slikproblemen. 

Met trots vieren we de mogelijkheden binnen ons prachtige vakgebied!