Connect logopedie behandeling

Kinderen

Logopedie

Logopedie ondersteunt je kind bij gesproken en geschreven taal. Dit draagt bij aan goede schoolprestaties. Ook kunnen onze logopedisten en dyslexiebehandelaars een adviserende rol spelen in de best passende onderwijsvorm. Dit alles vanuit positiviteit. Wij stimuleren het kind op onderdelen waar het moeite mee heeft, benadrukken waar het goed in is en brengen groei in kaart. Zo ontwikkelt je kind zich op een vertrouwde manier naar volwassenheid en weet zich staande te houden binnen de maatschappij die steeds hogere eisen stelt aan onze communicatie.