150

Logopedie kinderen

Kinderen

Kinderen ontwikkelen zichzelf naar volwassenheid toe. Hierbij ontwikkelen ze een eigen persoonlijkheid en een eigen communicatie. Naarmate het kind in een hogere groep van het onderwijs komt, worden er hogere eisen gesteld aan de verschillende communicatieve aspecten. Het kan gebeuren dat uw kind moeite heeft met leren. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

Connect logopedie ondersteunt uw kind zodat deze minder moeite heeft met het behalen van goede schoolprestaties. Tevens kan de logopedist van Connect een adviserende rol spelen t.a.v. de vorm van onderwijs. De therapie bij Connect heeft als doel uw kind extra te stimuleren op het onderdeel waar hij moeite mee heeft. Daarnaast streeft Connect naar een positieve instelling van zowel therapeut als kind. Belangrijk hierbij is te benadrukken waar het kind goed in is en zijn groei in kaart te brengen.