Burg van Roijensingel 4 Zwolle Connect logopedie

Kwaliteitsbeleid Connect logopedie

Ons kwaliteitsbeleid bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • Connect logopedie heeft meermaals de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie goed afgelegd. Dit kwaliteitsinstrument maakt verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling (dossiervorming) en praktijkvoering inzichtelijk. De toets is ontwikkeld door de beroepsvereniging van logopedisten (NVLF) en omarmd door Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg (SKMZ). in deze stichting nemen zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en De Friesland deel. Hiermee is de Kwaliteitstoets logopedie onderdeel van hun inkoopbeleid. Binnen de gezondheidszorg staan tarieven en kosten onder druk. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg continu te verbeteren. Zo blijven betaalbaarheid en toegankelijkheid gewaarborgd. Een belangrijk onderdeel hierin is het objectief en transparant meten van kwaliteit. De Kwaliteitstoets speelt hierin een belangrijke rol: het maakt kwaliteit meetbaar. Met een positief toetsresultaat laten wij zien dat wij onze patiëntendossiers op orde hebben. Hiermee hebben wij een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van meer transparantie binnen de zorg. Een onderwerp waar cliënten en verzekeraars steeds meer inzicht in verlangen en krijgen.
  • Vanaf 2020 neemt Connect logopedie deel aan de kwaliteitscyclus logopedie. werken in de eerstelijnszorg. De kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets logopedie. Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus logopedie is de zelfevaluatie, het werken aan doelen passend bij de praktijk (maatwerk) en het continu optimaliseren en verbeteren. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. Hierdoor ontstaat een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staan.
  • Connect logopedie is een allround logopediepraktijk. Wij zetten specialisaties in als dat gewenst is voor je kind. Onze logopedisten zijn onder andere opgeleid en geregistreerd op het gebied van preverbale logopedie, dyslexie, Hanen oudercursus en Sensorische Integratie. Ben je benieuwd of jouw zorgvraag door ons ondersteund kan worden? Neem contact op met onze logopediepraktijk.
  • Connect logopedie hanteert een monodisciplinair beleid op basis van specialisme. Dat betekent dat complexe problematiek alleen door erkende therapeuten worden behandeld. Soms betekent dit dat wij in overleg met jou een andere professional inschakelen. Onze visie is ‘erbij halen’ in plaats van ‘verwijzen’. Uitgangspunt blijft: zorg dichtbij. We informeren je graag over onze behandelpartners.
  • Alle logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). In de gezondheidszorg is transparantie en inzichtelijkheid steeds belangrijker. Cliënten hebben steeds meer mogelijkheid om hun eigen behandelaar te kiezen. Deze keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan je het beste terecht voor welke behandeling? Het KP biedt uitkomst door het individueel keurmerk. Het register registreert eenmalig of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarna wordt actuele kennis en ervaring iedere vijf jaar geregistreerd. De paramedicus behoudt de kwaliteitsregistratie alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan.
  • Alle logopedisten van Connect logopedie zijn lid van de NVLF. Deze vereniging neemt deel aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie en richtlijn- en protocolontwikkeling en werkt daarbij samen met hogescholen en universiteiten. De NVLF onderhoudt een eigen netwerk van kwaliteitskringen waarin collegiale uitwisseling plaatsvindt. Al onze logopedisten nemen deel aan één van deze kwaliteitskringen. De NVLF participeert ook in het bestuur van het KP. Zij volgt alle ontwikkelingen op gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg en het onderwijs, informeert leden over de gevolgen en reageert daar waar nodig op door eigen onderzoek en beleidsontwikkeling. Je kunt denken aan onderwerpen als certificering, kwaliteit- of prestatie-indicatoren, patiëntervaring, patiëntveiligheid etc. Onderwerpen die voor een logopedist van belang zijn of kunnen worden.
  • Connect logopedie hecht veel waarde aan jouw ervaring wanneer het gaat om onze logopedische zorg. Daarom maakt onze logopediepraktijk gebruik van het klantervaringsonderzoek van Qualizorg. Is het behandeltraject afgerond, dan bieden wij dit onderzoek per e-mail aan. Je geeft hiervoor vooraf toestemming in de behandelovereenkomst. Dit onderzoek heeft betrekking op informatievoorziening, omgang, behandelproces, participatie en therapietrouw. De afname, uitkomst en verwerking van dit onderzoek zijn onafhankelijk, anoniem en vertrouwelijk. Deelname stellen wij dan ook op prijs. De resultaten van dit onderzoek zijn door cliënten en stakeholders op te vragen bij het management.
  • Jaarlijks voert Connect logopedie samen met haar belangrijkste stakeholders een benchmark uit aan de hand van de in- en externe behandeldata. Het doel van deze benchmark is het signaleren van trends, ontwikkelingen en vergelijkingen met regionale en landelijke data.
  • Connect logopedie beschikt over een kwaliteitsmanager die specifiek toeziet op het kwaliteitsbeleid van onze logopediepraktijk.
  • Connect logopedie hanteert een interne intervisie en visitatiestructuur. Onderdeel van deze structuur zijn het logopedisch methodisch handelen, facilitaire zaken en persoonlijk functioneren. Dit interne proces valt onder de verantwoordelijkheid van onze teamleiders.

 

Heb je vragen? Of wil je meer weten over ons beleid? Neem contact op met het management van onze logopediepraktijk via 038-4202010 of info@connectlogopedie.nl.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.