Connect logopedie tekenen behandeling

Het Hanen Centrum

Connect logopedie is een officieel Hanen gecertificeerd instituut. De oudercursus Praten doe je met z’n tweeën is een bekende evidence based cursus gericht op gezinnen met jonge kinderen met een expressieve (vertellen) en/of receptieve (begrijpen) achterstand in de taalontwikkeling. Het doel van de cursus is om ouders of verzorgers de primaire taalfacilitator te laten zijn. Hierdoor geef je kinderen de mogelijkheid om hun communicatie in alledaagse situaties maximaal te ontwikkelen.

Doelgroep

Het programma is ontworpen voor brabbelaars, kinderen in de voorschoolse leeftijd met specifieke taalvermindering en voor oudere kinderen met een cognitie en ontwikkelingsniveau van beneden de vijf jaar. Binnen onze logopediepraktijk werken meerdere Hanen-cursusleiders. Wil je meer informatie over Praten doe je met z’n tweeën? Zoek contact met onze logopediepraktijk.