Connect logopedie kinderen voorlezen

Hanen: programma voor ouders

Praten doe je met z’n tweeën is een programma voor ouders van jonge kinderen met een expressieve (vertellen) en/of receptieve (begrijpen) achterstand in de taalontwikkeling. Het doel van de cursus is ouder(s) de primaire taalfacilitator te laten zijn. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om hun communicatie in alledaagse situaties maximaal te ontwikkelen.

Hanen

Het programma is ontworpen voor brabbelaars en kinderen in de voorschoolse leeftijd met specifieke taalvermindering en oudere kinderen met een cognitie en ontwikkelingsniveau beneden de vijf jaar.

Praten doe je met z’n tweeën kent drie aspecten:

  • onderwijzen van ouders
  • vroegtijdig ondersteunen van taalproblemen
  • maatschappelijke ondersteuning

Je leert basisconcepten van communicatie en taal die essentieel zijn bij het helpen leren ervan. Je leert over:

  • de ontwikkeling van communicatie (met nadruk op de non-verbale communicatie);
  • het verschil tussen receptieve en expressieve taal;
  • het belang van actief beurtnemen in interactie om de volgende stap in de taalontwikkeling te kunnen nemen;
  • hoe en waarom je kind communiceert;
  • het niveau van de ontwikkeling waarin je kind zich bevindt en hierbij realistische doelen stellen.
  • Je reactievermogen versterken bij de communicatiepogingen van je kind.

Vroege taalinterventie

Tijdens het Hanen-programma leer je strategieën in te zetten die taalgebruik versoepelen. Interventie wordt zo een natuurlijk onderdeel van de dagelijkse interactie met je kind. Bij aanvang van de cursus stel je samen met de cursusleider communicatiedoelen op. Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van de communicatie met je kind. Soms worden deze in de loop van het programma aangepast. Video- en feedbacksessies helpen je het interactieve gedrag van je kind ontdekken en wijzigen. Zo kun je als ouder(s) de geleerde strategieën efficiënt en consistent inzetten.

Formele en informele ondersteuning

In Praten doe je met z’n tweeën ontvang je formele en informele sociale ondersteuning. De Connect-cursusleider is naast groepsleider, interventionist en coach ook counselor en geeft formele ondersteuning. Informele steun halen ouders vooral uit het uitwisselen van ervaringen met deelnemers onderling.

Iets voor jou?

Onze logopediepraktijk verzorgt de Hanen-oudercursus in Zwolle en Hardenberg. Het programma valt onder de vergoedingsregeling van logopedie en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je interesse? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen contact op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertel je je wensen en legt de cursusleider, die ook logopedist is, uit wat de mogelijkheden zijn.