DSC04692

Begrijpend lezen bij kinderen

In het kort
Wist je dat Nederland één van de weinige landen is die begrijpend lezen als los vak aanbiedt op scholen? In het buitenland is begrijpend lezen onderdeel van vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie. Naast problemen met lezen en spellen kunnen kinderen ook moeite hebben met begrijpend lezen. Het lezen van een tekst gaat soepel, maar vervolgens ook navertellen waar de tekst over ging – dat is een stuk lastiger.