Cliënt behandeling Connect logopedie Zwolle Hardenberg Dedemsvaart

Onze visie op dyslexie

Alle kinderen die moeite hebben met leren lezen, hebben recht op ondersteuning van een professional wanneer extra ondersteuning vanuit school niet het gewenste effect oplevert. Het gewenste effect is vloeiend, vlot, begrijpend en technisch lezen en/of spellen.

Zorg op maat

Wij zijn voorstander van zorg op maat binnen de sociale leefomgeving van het kind. De school is een vertrouwde omgeving. Bij behandeling binnen de schoolmuren mist het kind weinig tot geen instructies in de klas door afwezigheid. Daarnaast zijn korte lijntjes en afstemming tussen de dyslexiespecialist en leerkracht cruciaal. Leesondersteuning sluit zo naadloos aan op de leesmethode op school en de manier waarop een leerkracht hier uiting aan geeft in de klas.

 

Succeservaringen

Ieder kind is uniek. Daarom werken wij met methodes die aansluiten op de wensen en behoeften van ouder en kind. Zo vergroten wij de leesmotivatie van je kind en dragen wij bij aan het zoveel mogelijk opdoen van succeservaringen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van kinderen.

 

Onderscheidend

Je moet leeskilometers maken om vloeiend, vlot, begrijpend en technisch te kunnen lezen. Omdat kinderen al zoveel moeten oefenen, maakt Connect logopedie het leuk. Onze logopediepraktijk biedt:

 

  • een motivatie- en beloningssysteem;
  • een bibliotheek waarin kinderen leuke en interessante boeken mogen uitkiezen;
  • advies voor ouders en verzorgers bij het gebruik van materialen.

 

Ouderbetrokkenheid is cruciaal. Intensieve samenwerking van kind, ouder en behandelaar is dé succesfactor tijdens onze behandelingen.