Hilde Klein

Orthopedagoog Hilde Klein-Verheul versterkt team Connect logopedie & dyslexie

Sinds 1 april jl is orthopedagoog Hilde Klein-Verheul werkzaam bij Connect logopedie. Als orthopedagoog en dyslexiespecialist gaat zij meewerken aan en meedenken over hoe de huidige dyslexiezorg naar een nóg hoger plan kan worden getild. “Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen en daarbij heb ik veel zin om zelf met de F&L-methode aan de slag te gaan. De methode heeft een uitnodigend karakter en de reacties erop van kinderen met dyslexie maken mij gelijk enthousiast”, aldus Hilde.

Naast de dyslexiebehandelingen zal Hilde een ondersteunende rol hebben in bijvoorbeeld vragen omtrent cliëntcontact, gespreksvoering, ontwikkelingsproblematiek, sociaal-emotioneel welbevinden en terugvalpreventie. Ook het geven van lezingen en trainingen en ouderbegeleiding zijn hier onderdeel van. “Ik kijk ernaar uit met mijn collega’s te onderzoeken hoe ik hen en de cliënten van Connect logopedie kan ondersteunen bij de behandelingen en op mijn beurt hoop ik veel te leren van de kennis en vaardigheden van de logopedisten van Connect logopedie.”

Hilde Klein-Verheul is geregistreerd orthopedagoog en staat ingeschreven in de kwaliteitsregisters van het SKJ en KD.

Breder kijken dan alleen het logopedische vraagstuk maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de visie van Connect. Met het aantrekken van een orthopedagoog heeft Connect een belangrijke volgende stap gezet. Wanneer u vragen heeft die raken aan de genoemde thema’s dan zijn we u graag van dienst.