Connect logopedie voorlezen

Interactief voorlezen, heb jij het al eens geprobeerd?

Voorlezen is waardevol. Dat weten de meeste ouders. Het draagt bij aan de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast vinden kinderen het leuk om voorgelezen te worden en krijgen ze meer kennis van de wereld om zich heen. Toch stop je als ouder vaak met voorlezen vanaf het moment dat je kind zelf leert lezen, maar waarom? Interactief voorlezen is een waardevolle manier van lezen samen met je kind die kan blijven bestaan.

Wat is interactief voorlezen?

Interactief voorlezen doe je samen. Je kiest samen een boek, praat samen over het verhaal en kijkt samen naar de plaatjes. Hierdoor ontstaan er niet alledaagse gesprekken. Dit is anders dan gewoon voorlezen, waarbij je als ouder een verhaal vertelt terwijl je kind luistert. Tijdens interactief voorlezen, oefenen kinderen niet alleen met nieuwe woorden maar ook leren ze een andere zinsopbouw te maken en hierin de nieuw geleerde woorden te gebruiken. Op deze manier leert je zoon of dochter een verhaal te vertellen op een niet alledaagse manier.

Hoe werkt interactief voorlezen?

Daag je kind uit zelf na te denken. Dit kan door het stellen van vragen. Bij het beantwoorden van deze vragen leren ze oplossingen te bedenken en zich in een ander te verplaatsen. Hoe meer je leest, hoe creatiever je wordt. Kinderen leren andere werelden kennen, doen nieuwe ideeën op en leggen verbanden. Ook vinden er verwijzingen plaats naar bijvoorbeeld andere boeken of eerdere eigen ervaringen. Als ouder stimuleer je dit door vragen te stellen als, ‘Weet je nog…?’.  Zo leert je zoon of dochter zelf een (fantasie)verhaal te bedenken of vertellen.

Voordelen van interactief voorlezen

Door het vertellen van verhalen leren kinderen over gevoelens. Zowel die van zichzelf als die van een ander. Door lezen, leer je je te verplaatsen in een ander, ‘Waarom reageert de beer boos? Hoe zou jij reageren?’. Een ander voordeel is dat het geheugen getraind wordt. Vooral wanneer je als ouder dingen vraagt die in de tekst genoemd zijn. Dit doe je door open vragen te stellen: wie, wat, waar, hoe, wanneer of waarom. Dit helpt een kind op school niet alleen bij het maken van opdrachten en het beantwoorden van vragen maar ook bij het begrijpen van de leerkracht en andere kinderen.

In het kort

Lezen is gymnastiek voor je hersenen. Het vraagt meer inspanning dan bijvoorbeeld televisie kijken. Interactief voorlezen is waardevol voor het ontwikkelen van de woordenschat en het begrip. Daarnaast stimuleert het ook de technische lees,- en spellingsontwikkeling van kinderen.

Samen (voor)lezen is voor iedereen!

Handige tips:

  • Kies samen met je kind een boek dat aansluit bij wat hij of zij leuk vindt.
  • Kies een vast voorleesmoment, op een rustig en gezellig moment van de dag.
  • Bekijk en praat samen over de voorkant van het boek. Waar zal het over gaan?
  • Speel in op de reacties van je kind. Laat je zoon of dochter zelf eens vertellen en vraag naar eigen ervaringen.
  • Stop eens op een spannend moment in het verhaal en vraag je kind hoe hij of zij denkt dat het verder zal gaan.
  • Controleer of je kind de moeilijke woorden begrijpt en leg deze eventueel uit door ze te laten zien, voelen, ruiken of proeven.
  • Maak het verhaal levendig. Probeer niet eentonig te lezen en let op de komma's en de punten.
  • Praat na over het boek.
  • Lees hetzelfde boek vaker voor. Hierdoor zal je kind het verhaal beter gaan begrijpen en kan het telkens weer andere dingen uit het boek halen.

Informatieve websites: