In gesprek met Henk Brink Connect logopedie

In gesprek met Henk Brink, bestuurder van Chrono

Deze maand spreken we met Henk Brink, bestuurder van Chrono. Henk vertelt over zijn visie op het onderwijs en de rol die logopedie hierin speelt. Ook beschrijft hij de samenwerking met Connect logopedie en de kwaliteitsverbetering die dit met zich mee heeft gebracht. Door korte lijnen, snelle behandeling en onderlinge betrokkenheid tussen ouder, school en logopedist worden logopedie- en dyslexiebehandelingen adequater ingezet. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen

Wat is Chrono en wat is jouw functie?

Chrono is een christelijke onderwijsstichting in gemeente Hardenberg waaronder vijftien basisscholen vallen. Een daarvan is een SBO school. Ik ben de voorzitter van het College van Bestuur.

Wat is jouw visie op (passend)onderwijs en zorg?

Ik kan me goed vinden in het uitgangspunt dat, wanneer mogelijk, kinderen onderwijs ontvangen in hun directe nabijheid. Dat geldt voor de locatie die zij bezoeken, maar ook voor de zorg die geboden wordt. Breng de zorg naar het kind, niet het kind naar de zorg. Op aangepast niveau presteren en onderwijs ontvangen, voorkomt dat we bij ieder kind de lat van het gemiddelde leggen. Een gemiddeld kind bestaat namelijk niet. Daarom ben ik voorstander van onderwijs op maat. Zo valt niemand buiten de boot. Daar investeert Chrono in en daarom plaatsen we bewust onderwijsassistenten op scholen.

Hoe is jullie samenwerking met Connect logopedie tot stand gekomen?

Vier jaar geleden wilden we vanuit onze visie logopedie op locatie aanbieden. Connect logopedie was al op een enkele Chrono-school bekend. Uit gesprekken kwam de logopediepraktijk van Connect als enige organisatie naar voren die dat kon en ook wilde bieden. De keuze was dus vlug gemaakt.

Hoe ziet de samenwerking met Connect logopedie eruit en hoe zou je die omschrijven?

De gemeente vergoedt de screening door externen. Waar logopedische ondersteuning nodig is hebben ouders vrije keuze. Omdat Connect op scholen behandelt, kiezen ouders hier vaak voor. Korte lijnen, directe communicatie en snelle behandeling. Dit alles zonder ruis. Ouders zijn geen spoorzoekers. Dat veroorzaakt onvrede. Ze weten direct waar ze aan toe zijn en dat verloopt goed. Is er wel iets? Dan is dat altijd op communicatie terug te voeren.

Wat betreft de samenwerking met Connect/Pento in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie verloopt de samenwerking goed. Overleg is altijd mogelijk en de lijnen zijn kort. Er is overleg over casuïstiek en periodiek groot overleg met alle betrokkenen over de gang van zaken.  Beide overlegsoorten verlopen goed: professioneel, deskundig, plezierig.

Heeft jullie samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dit?

Op het gebied van logopedie was de kwaliteit goed maar de samenwerking is prettiger geworden. Sterke punten zijn de korte lijnen en directe communicatie tussen ouders, leerkrachten en logopedisten. Dat komt ten gunste aan de zorgkwaliteit.

De pilot dyslexie loopt 1.5 jaar. Het eerste jaar was voornamelijk opstarten. Het is dus moeilijk om op basis van een klein aantal casussen conclusies te trekken. Maar de eerste bevindingen zijn positief. Er is meer betrokkenheid van orthopedagogen bij aanmelding (voortraject) en afwijzing van een dossier omdat er bijna automatisch een vervolgtraject op gang komt met ons als orthopedagogen. Dat vervolgtraject leidt tot een begeleidingstraject van een leerling. Dat doet recht aan de mogelijkheden voor de leerling: directe communicatie, korte lijnen en het snel ontvangen van passende hulp.

Benieuwd met wie we volgende maand in gesprek gaan? Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.