NKD keurmerk dyslexiezorg

(Her)visitatie Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

Iedere drie jaar auditeert het NKD of een aangesloten dyslexiepraktijk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Visitatie vindt plaats bij praktijken die een aanvraag tot aansluiting bij het NKD hebben ingediend en/of bij hervisitatie om aansluiting te continueren. Voor vergoede dyslexiezorg werkt Connect logopedie samen met Audiologisch Centrum Pento. Pento is aangesloten bij het NKD. Het KIWA voert kwaliteitsvisitaties uit namens het NKD. Dit jaar vond hervisitatie plaats binnen onze logopediepraktijk.

Doel kwaliteitsaudit

Tijdens een eerste visitatie wordt het praktijkniveau van de vergoede dyslexiezorg (EED) beoordeeld. Het gaat hierbij om praktijken die een aanvraag tot aansluiting hebben ingediend en controle op de naleving van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 (PDD&B 2.0). Een organisatie moet voldoen aan de voor het NKD-keurmerk gestelde eisen gebaseerd op HKZ Kleine organisaties. Na de eerste visitatie vinden er, in de tussenliggende jaren, remote audits plaats. Zo blijft het NKD-keurmerk gewaarborgd op de belangrijkste kwaliteitseisen en kunnen afwijkingen verbeterd worden.

Waarom hervisitaties

Het doel van een hervisitatie is de kwaliteit van dyslexiezorg te verbeteren en waarborgen. Dit gebeurt door het monitoren van kwaliteitseisen en organisatiecriteria. Een KIWA-auditor heeft zowel inhoudelijke kennis als kennis op het terrein van kwaliteitsbeleid en zorgprocessen. Zo kan naast de praktijkkwaliteit ook beoordeeld worden of er sprake is van EED-zorg conform de uitgangspunten van het PDD&B 2.0. Auditoren voldoen aan de kwalificatie-eisen vastgesteld binnen KIWA vanuit HKZ en ISO.

Kwaliteitseisen Connect logopedie

De KIWA-auditor heeft geconcludeerd dat onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart aan de kwaliteitseisen voldoet zoals het NKD deze voorschrijft. Wanneer het NKD dit overneemt, beschikt Connect logopedie weer drie jaar over het keurmerk. Na deze periode moeten wij onszelf opnieuw bewijzen. Op dit moment leveren wij de best mogelijke logopedische en dyslexiezorg. Dat vinden wij belangrijk. Alleen de beste zorg is goed genoeg voor onze cliënten.