Herstructurering management nieuwe teamleiders aan het woord

Herstructurering management: nieuwe teamleiders aan het woord

Een groeiende organisatie vraagt om herstructurering van het management. Daaraan besteden we aandacht in deze nieuwsbrief. Welke veranderingen staan voor de deur? Hoe ziet de nieuwe situatie eruit? En wat betekent dit voor onze organisatie, cliënten en belanghebbenden? De nieuwe teamleiders (Inge, Alina, Jannine en Esther) vertellen je meer over de gewijzigde situatie binnen onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart.

Herstructurering door groei

Connect is in de afgelopen jaren snel gegroeid. ‘Er zijn veel nieuwe collega’s bij gekomen’, vertelt Esther. ‘En het aansturen van meer mensen vraagt om evaluatie van processen’, vult Jannine aan. De taken die bij de drie teamleiders lagen waren teveel. Het zakelijke aspect nam veel tijd in beslag. Met een extra teamleider en office manager lost Connect dit op. ‘Kleinere teams zorgen ervoor dat we collega’s beter kunnen bedienen en aansturen op inhoud van behandelingen’, aldus Inge. Naast de kwaliteitsverbetering die dit met zich meebrengt, zijn duidelijke richtlijnen ook belangrijk voor de organisatie. ‘Door goede sturing en coaching kunnen logopedisten en dyslexiespecialisten de best zorg aan cliënten bieden’, vertelt Esther. 'En dat is nu precies de reden van ons bestaan.’

Splitsing zakelijk en persoonlijk deel

‘Om iedereen zowel op zakelijk als op inhoudelijk gebied voldoende te kunnen begeleiden is er een splitsing gemaakt in de taken zoals deze voorheen door drie teamleiders werd uitgevoerd: een zakelijk en een persoonlijk deel’, aldus Jannine. ‘Het nieuwe managementteam bestaat uit een algemeen directeur, vier teamleiders en een office manager’, vervolgt Esther. ‘Office manager Aleid is aangesteld om de zakelijke en logistieke (HR-)taken uit te voeren en aan te sturen. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant en de kwaliteit van de logopedische zorg.’ ‘Met de nieuwe structuur gaan we met een meer persoonlijke aanpak vooral ruimte te geven aan de inhoud van ons vak’, laat Alina weten.

Uitbreiding en aanvulling management

Voorheen bestond het managementteam uit drie collega’s: Inge, Alina en Jannine. In de nieuwe situatie sluit ambulant begeleider Esther zich aan. In haar huidige functie ondersteunde en begeleidde ze al collega’s op individueel niveau. ‘In mijn nieuwe functie blijf ik dit doen bij een deel van de collega’s. Daarnaast houd ik me meer in de breedte en directe zin van het woord bezig met verbeteringen binnen de teams’, aldus het nieuwe teamlid. ‘Voor de reeds bestaande teamleiders geldt dat er geen zakelijke begeleiding meer geboden wordt. ‘Wij richten ons nu vooral op inhoudelijke en persoonlijke begeleiding’, licht Jannine toe.

We are not a team

because we work together

We are a team because

We respect, trust and care for each other

Vaste overlegmomenten

Onderling overleggen de teamleiders welke structuur ze aanbrengen in overlegvormen met collega’s. ‘Op vaste overlegmomenten zetten we de lijnen uit’, laat kersverse teamleider Esther los, die enthousiast aan haar nieuwe rol is begonnen. ‘Dit geeft houvast en duidelijkheid voor iedereen. Nu is het zaak om te starten met de gesprekken met de collega’s.’ ‘Het teamleidersoverleg vindt wekelijks plaats’, vult Jannine aan. ‘Daarnaast vinden er één-op-één-gesprekken plaats met collega’s binnen het team.’

Nieuwe ambities

Nieuwe functies brengen nieuwe ambities met zich mee. Zo hoopt Esther door een goede, structurele en functionele communicatie er samen voor te zorgen dat de logopediepraktijk blijft ontwikkelen, de zorg voor cliënten gewaarborgd blijft en kwaliteit verbetert. Jannine zet in op een fijne en rustige werksfeer, ‘Goede coaching en ondersteuning van collega’s in het dagelijkse werk vind ik belangrijk.’ Alina gaat structureel spreken met haar teamleden over het inhoudelijke deel van hun werk en samenwerken aan de kwaliteit van het zorgaanbod en werkplezier. ‘Kwaliteit verbeteren en leren van elkaar’, aldus Alina

Voordelen herstructurering

Extern brengt de herstructurering een aantal voordelen met zich mee. ‘Betere samenwerking, meer afstemming over casuïstiek en waar nodig extra scholing en coaching voor collega’s verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg’, meldt Esther. ‘Hervorming en borging van de behandelkwaliteit bevordert ook de samenwerking met stakeholders’, vervolgt ze. ‘Duidelijke en korte lijntjes met logopedisten en teamleiders zorgt dat we meer kinderen helpen.’

‘Intern betekent de duidelijke taakverdeling dat collega’s weten bij wie ze hun vragen kunnen neerleggen’, vertelt Inge. Daarnaast draagt de herstructurering bij aan de zelfontplooiing van collega’s. ‘Door een stevige basis van zorg en management kunnen zij zich concentreren op wat ze leuk vinden en zich ontwikkelen in interessegebieden’, vertelt Esther. ‘Het is de bedoeling dat ze op een zo prettig mogelijke manier kunnen werken, vult Jannine aan. ‘Dit is uiteindelijk positief voor alle betrokken partijen.’