Connect logopedie voorlezen gezin

Gehoor bij kinderen

Een kind leert spreken wanneer het woorden hoort. Wanneer je bij de geboorte niet of slecht hoort, kan je dus niet leren praten. Vroegtijdige signalering is hierbij belangrijk. Zo kan je kind tijdens de opvoeding en in het onderwijs extra ondersteuning krijgen of een andere vorm van onderwijs volgen. Denk aan een gehoorapparaat, implantaat of gebarentaal.

Tijdelijk verminderd gehoor

Je kind kan ook tijdelijk minder horen, bijvoorbeeld door oorontsteking. Dit belemmert de ontwikkeling van het praten. Wees hier alert op. Door hier tijdens de communicatie rekening mee te houden heeft het verminderde gehoor minimale invloed op de spraakontwikkeling.

 

Logopedie bij luisteren

Twijfel je over het gehoor van je kind? Onze logopedist onderzoekt het gehoor en adviseert:

 

  • verder onderzoek bij onze logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart. Lees Spraak en Taal voor meer informatie.
  • hoe je de spraak- en taalontwikkeling van je kind zo goed mogelijk stimuleert bij incidenteel gehoorverlies.
  • verder onderzoek bij een andere instelling. Wij begeleiden jouw kind naar de juiste specialist.