Over Connect Logopedie

Connect logopedie & dyslexie is ‘exclusief regiopartner F&L methode’

De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

De F&L methode® is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based. De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, waaronder dyslexie.

Wanneer er sprake is van een fonologische of auditieve stoornis of ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan deze vorm van zorg door de Connect logopedist worden geboden. Door de F&L methode® zijn de logopedisten en dyslexiespecialisten van Connect logopedie en dyslexie nog beter in staat om binnen één doorgaande leer –en ontwikkelingslijn het kind in de sociale leefomgeving te ondersteunen.

De F&L methode® past exact bij de benadering van Connect logopedie, omdat wij vanaf nu beschikken over een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3, 4, 5 (en hoger) met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool. Het pakket kan ook worden ingezet bij de voorschotbenadering in groep 2. Hiermee zetten wij nog nadrukkelijker in op preventie, oftewel van zware naar lichte zorg.

Het interventiepakket sluit volledig aan bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie en wordt daarom door Connect logopedie en dyslexie ook ingezet bij de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Schoolarrangement

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van elke leerling in het kader van het Passend Onderwijs . Ook willen scholen zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal  (Referentiekader taal en rekenen van OCW). Voor deze scholen en ook voor bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten op maat mogelijk van Taal in Blokjes.

Bij een schoolarrangement of een bovenschools arrangement implementatie Taal in Blokjes kan worden gedacht aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en de werkboeken van Taal in Blokjes (door een meerjarenplan en of bundeling van samenwerkende scholen kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt),
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties,
  • training van Intern Begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten,
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij vertellen u graag meer over het Taal in Blokjes schoolarrangement.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.