DSC_0010

Dialecten in Nederland

Nederland is een land met veel verschillende dialecten. Wanneer buitenlanders voor het eerst in ons land komen verbazen zij zich er vaak over dat er in dit ‘kleine’ land zoveel verschillende dialecten worden gesproken. In deze blog zetten wij alle dialecten op een rijtje.

Overzicht van de dialecten

Ieder mens kent zijn eigen dialect, maar we kunnen wel vaststellen dat een aantal dialecten taalkenmerken gemeen hebben. Deze sommen wij hieronder voor u op.

Zeeuws en West-Vlaams

Het Zeeuwse en West-Vlaamse dialect komt voor in het zuidwesten van Nederland. Bij het Zeeuwse dialect worden de klinkers ui uitgesproken als uu en de klinkers aa worden uitgesproken als ae. Bijvoorbeeld uitzoeken wordt uitgesproken als uutzoeke en juist wordt uitgesproken als juust.

Het West-Vlaams kenmerkt zich doordat de ij en ui worden uitgesproken als ie en uu. Bijvoorbeeld buiten wordt uitgesproken als buten en bijtend wordt uitgesproken als bietend.

Hollands

De plaatsen in het noordwesten van Nederland worden onder het Hollands gerekend. Hollands is samen met het Brabants het meest gesproken hoofddialect van het Nederlands. Het Hollands onderscheidt zich door de woorden nou en jou. In het Zeeuws spreek je dat bijvoorbeeld uit als noe en joe en in het Brabants bijvoorbeeld nu en u/oe.

Nedersaksisch

Het Nedersasksich wordt in het noorden en oosten van Nederland gesproken. Twents, Drents, Achterhoeks, Veluws en Gronings zijn dialecten die onder het Nedersaksisch vallen. De dialecten worden gekenmerkt door de ou als o te spreken. Bijvoorbeeld koud wordt uitgesproken als kolt.

Utrechts-Alblasserwaards

Dit dialect lijkt op het Hollands en wordt gesproken in het midden van Nederland, voornamelijk in de provincie Utrecht. Bij dit dialect spreekt metn de klinkers aa uit als ao. Allemaal wordt uitgesproken als allemaol. Utrecht spreken ze uit als Utrech.

Brabants

Het Brabants wordt voornamelijk gesproken in het zuiden van Nederland. In het Brabants gebruikt men vaak het persoonlijk voornaamwoord gij. Hiermee wordt in het Hollands jij bedoeld.

Limburgs

In het zuidoosten van Nederland spreekt men het Limburgse dialect. Het dialect komt in de buurt van de Belgische taal en wordt gekenmerkt door de zachte g.

En het Fries?

Je zal misschien denken, zijn we een dialect vergeten? Namelijk het Fries? Fries is een officiële taal in Nederland en wordt ook weer gekenmerkt door verschillende dialecten. Veel mensen zullen het Fries wel beschouwen als een dialect.

Met een accent spreken hoort bij wie we zijn. Het kan zijn dat je om een bepaalde reden accentloos / met minder accent wilt kunnen spreken. Omdat je bijvoorbeeld in een andere regio werkt. De logopedist van Connect kan je helpen accentloos te leren spreken.