Pento logo

Contractpartner dyslexie regiogemeenten IJsselland 2016

Ook in 2016 zijn Connect logopedie & dyslexie en Pento Audiologisch centrum Zwolle contractpartner van de gemeenten in de Ijsselland regio. Hierdoor kunnen wij vanuit een vergoedingsregeling kinderen en ouders ondersteunen bij vragen en/of behandeling van lees –en spellingsproblemen.

Connect zet nadrukkelijk in op preventie, oftewel van zware naar lichte zorg. Wanneer er sprake is van een fonologische of auditieve stoornis of ernstige, enkelvoudige dyslexie dan kan deze vorm van zorg door de Connect logopedist worden geboden. Door onze samenwerking met het primair onderwijs in de regio en het bieden van maatwerk zijn de logopedisten en dyslexiespecialisten van Connect logopedie in staat om binnen één doorgaande leer –en ontwikkelingslijn het kind in zijn en/of haar sociale leefomgeving te ondersteunen.