Partners

Gezondheidszorg

Tandartsen & orthodontisten

De tandarts is de specialist die u helpt bij het bewaken van de kwaliteit van uw gebit en u adviseert betreffende het mondgebied. De orthodontist houdt zich bezig met het bestuderen van de vorm, groei en ontwikkeling van het gebit en de kaken en het optimaliseren van de stand van het gebit en de kaken door middel van beugels (orthodontie). In nauwe samenwerking met andere specialisten zijn orthodontisten ook vaak betrokken bij de behandeling van patiënten met aangeboren afwijkingen van het gezicht (zoals hazenlip of schisis), kaakgewrichtsaandoeningen en vernauwingen van de bovenste luchtwegen (snurken en obstructieve slaapapneu).Tandartsen, orthodontisten en Connect logopedie zijn daarom belangrijke partners, vooral wanneer het gaat om het signaleren en behandelen van afwijkend mondgedrag (OMFT). Om deze reden heeft Connect logopedie kwaliteitsafspraken met tandartsen en orthodontisten gemaakt wanneer het gaat om de onderlinge samenwerking ten gunste van de cliënt. Wilt u meer weten over deze kwaliteitsafspraken en/of een samenwerking met uw praktijk, dan staan wij u graag te woord.

Huisarts

De taak van de huisarts is in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor problemen met de gezondheid van zijn patiënten en overzicht te houden over de totale situatie van de patiënt. De kracht van de huisarts is erin gelegen dat hij van heel veel dingen wat weet, niet zoveel als een specialist maar voldoende om te weten wanneer iets een kwestie is voor een specialist, en dat hij meer weet van de patiënt, diens omgeving en gezin dan de andere artsen en zorgverleners waar de patiënt mee in contact komt. Meestal kent de huisarts zijn patiënten vele jaren. De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt. Vanzelfsprekend hecht Connect logopedie waarde aan een goede relatie met en het optimaal informeren van de huisarts. Alle huisartsen in ons werkgebied zijn op de hoogte zijn van onze werkwijze, kwaliteitsbeleid en de individuele behandelingen. Zo zorgen wij voor een optimale informatiestroom en een soepele verwijsgang voor onze gezamenlijke cliënten.

Consultatiebureau

Het consultatiebureau maakt onderdeel uit van de jeugdgezondheidszorg (GGD Ijsselland). Het verzorgt medische basiszorg en preventie voor alle kinderen van 0-4 jaar en wordt gefinancierd door de gemeente. De zorg is gratis en beschikbaar voor alle kinderen vanaf de geboorte. Het consultatiebureauteam bestaat uit een jeugdarts, een wijkverpleegkundige en een assistente. De taken van het consultatiebureau bestaan uit het screenen op verschillende aandoeningen (o.a. hartafwijkingen, heupdysplasie, oogafwijkingen), het volgen van de ontwikkeling (motorisch, spraak/taal, sociaal-emotioneel), het adviseren van ouders/verzorgers en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Deze taken worden voor het grootste deel uitgevoerd middels periodieke contactmomenten. De regionale consultatiebureaus en Connect logopedie werken nauw samen. Samen hebben we kwaliteitsafspraken gemaakt rondom de werkwijze ‘Pré School Logopedie’. Alle jeugdartsen (GGD Ijsselland) binnen ons werkgebied nemen deel aan deze werkwijze. Zo zorgen wij samen voor een goede informatiestroom, een soepele verwijsgang voor onze gezamenlijke cliënten en een optimaal behandelresultaat.

(Kinder)Fysiotherapeut

Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie. Een kinderfysiotherapeut weet naast de standaard kennis ook hoe de motorische ontwikkeling moet verlopen en weet, vaak in overleg met een kinderrevalidatiearts, behandelmethoden om een verstoorde motorische ontwikkeling te trachten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van de motoriek en de spraak-taal nauw met elkaar samenhangt. Daarom werkt Connect logopedie samen met o.a. Fysioplus kinderfysiotherapeuten. Tijdens een maandelijks gezamenlijk inloopspreekuur bespreken we samen met u de zorgvraag rondom de (mond)motorische ontwikkeling van uw kind en dragen we waar mogelijk in gezamenlijkheid een oplossing aan. Wilt u meer weten over dit inloopspreekuur en/of onze samenwerking? We vertellen u graag meer. Ook kunt u hier onze gezamenlijke brochure downloaden voor meer informatie.

(Kinder)oefentherapie en psychomotorische therapie

Een kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen tussen 0-18 jaar, met een motorische (ontwikkelings) achterstand. Doel van de therapie is spelenderwijs de motorische vaardigheden aan te leren of te verbeteren.

Het doel van psychomotorische therapie is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht van het kind verminderd of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie het kind om te gaan met de situatie en de klacht te accepteren.

Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om wat voor reden dan ook verstoord is kunnen zich diverse hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld:

“Ik val zo vaak”
“Gym vind ik niet leuk”
“Mijn vingers doen pijn bij het schrijven”
“Mijn handschrift ziet er slordig uit”
“Mijn hoofd zit zo vol, ik hoor niet meer wat er tegen mij gezegd wordt”
“Het lukt me niet om te slapen”
“Ik kan niet zo goed stilzitten”
“Ik ben snel afgeleid”
“Mijn werkjes zien er slordig uit”
“Ik wil graag meer met vriendjes spelen”
“Ik word gepest, wat kan ik doen”
“Ik word snel boos, en heb dan later spijt”
“Ik wil graag meer dingen durven / ik wil voor mezelf opkomen “
“Ik begrijp niet zo goed hoe ik me voel”
“Er zitten vaak nare gedachtes in mijn hoofd”
“Als ik iets moet presenteren heb ik veel last van zenuwen”

Connect logopedie werkt samen met Intraverte. Intraverte  is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een dergelijke hulpvraag. Dit doet Intraverte vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. De werkwijze bevat veel spel en oefensituaties; zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Hier ligt dan ook de verbinding en samenwerking met Connect logopedie.

Audiologisch Centrum

Het Audiologisch Centrum is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met gehoorproblemen en kinderen met een taal- en spraakachterstand. In het centrum werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit audiologen, audiologieassistenten, logopedisten, linguïst, maatschappelijk werkenden, (GZ)psychologen, orthopedagogen en technici. Connect logopedie en het audiologisch centrum Pento te Zwolle werken nauw samen wanneer het gaat om het stellen van een diagnose, multidisciplinaire zorgvragen en behandeling. Daarnaast vormen wij samen het Dyslexienetwerk Pento.

Stottercentrum

Stottercentra zijn praktijken waarbij stottertherapeuten aangesloten zijn die diagnostiek, advisering en behandeling verzorgen van stottergedrag bij kinderen en volwassenen. Connect logopedie hanteert een (monodisciplinair) beleid op basis van specialisme. Dit betekent concreet dat complexe stotterproblematiek enkel behandeld wordt door erkende stottertherapeuten. Wij informeren u graag over onze behandelpartners.

Ziekenhuis (Isala Zwolle)

De logopedisten van Isala zijn met name deskundigen op het gebied van:

  • slik-, spraak- en taalproblemen, vooral ten gevolge van neurologische problemen (herseninfarct/hersenbloeding);
  • eet- en/of drinkproblemen bij jonge kinderen;
  • adem/stem(hygiëne) problemen;
  • spraakproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van schisis (gespleten lip, kaak en/of gehemelte).

De onderzoeken en behandelingen vinden zowel klinisch als poliklinisch plaats. Omdat cliënten voor of na poliklinisch onderzoek ook kunnen worden doorgestuurd door of naar Connect logopedie werken wij op regelmatige basis samen met de afdeling logopedie van Isala.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.