Connect logopedie behandeling

Gezondheidszorg

Connect logopedie werkt samen met verschillende disciplines

 

Tandarts en orthodontist

De tandarts helpt je bij het bewaken van je gebitskwaliteit en adviseert omtrent het mondgebied. De orthodontist bestudeert de vorm, groei en ontwikkeling van het gebit, de kaken en optimaliseert de stand van het gebit en de kaken door middel van beugels. In samenwerking met andere specialisten zijn zij ook vaak betrokken bij behandeling van patiënten met aangeboren afwijkingen van het gezicht zoals schisis, kaakgewrichtsaandoeningen en vernauwing van de bovenste luchtwegen (snurken of obstructieve slaapapneu). Tandartsen, orthodontisten en Connect logopedie zijn belangrijke partners als het gaat om het signaleren en behandelen van afwijkend mondgedrag (OMFT). Onze logopediepraktijk heeft afspraken over de onderlinge samenwerking in het belang van de cliënt. Wil je ook met ons samenwerken of meer weten over deze kwaliteitsafspraken? We staan je graag te woord.

 

Huisarts

De primaire taak van de huisarts is aanspreekpunt zijn voor gezondheidsproblemen van patiënten en overzicht houden over hun totale situatie. De kracht van een huisarts is dat hij van veel dingen iets weet. Minder dan een specialist maar voldoende om te weten wanneer iets een kwestie is voor een specialist. Ook weet hij meer van de patiënt en zijn omgeving dan andere artsen en zorgverleners. Meestal kent een huisarts zijn patiënt vele jaren. Zo is hij ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt. Connect logopedie hecht waarde aan een goede relatie met en het optimaal informeren van de huisarts. Alle huisartsen in ons werkgebied zijn op de hoogte van onze werkwijze, kwaliteitsbeleid en individuele behandelingen. Zo zorgen wij voor een optimale informatiestroom en soepele verwijsgang voor onze gezamenlijke cliënten.

 

Consultatiebureau

Het consultatiebureau maakt onderdeel uit van de jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland. Het verzorgt medische basiszorg en preventie voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar en wordt gefinancierd door de gemeente. De zorg is gratis en beschikbaar voor alle kinderen vanaf de geboorte. Het consultatiebureauteam bestaat uit een jeugdarts, een wijkverpleegkundige en een assistent. De taken bestaan uit het screenen op verschillende aandoeningen, waaronder hartafwijkingen, heupdysplasie, oogafwijkingen, het volgen van de ontwikkeling (motorisch, spraak/taal, sociaal-emotioneel), het adviseren van ouders/verzorgers en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Deze taken worden voor een groot deel uitgevoerd door middel van periodieke contactmomenten. De regionale consultatiebureaus en Connect logopedie werken nauw samen. We hebben kwaliteitsafspraken rondom de werkwijze Pré School Logopedie. Alle jeugdartsen (GGD IJsselland) binnen ons werkgebied nemen deel aan deze werkwijze. Zo zorgen wij samen voor een goede informatiestroom, soepele verwijzing en optimaal behandelresultaat.

 

(Kinder)fysiotherapeut

Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie. Een kinderfysiotherapeut heeft naast standaard kennis ook kennis van de motorische ontwikkeling en behandelmethoden om deze zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Vaak in overleg met een kinderrevalidatiearts. In de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van de motoriek en de spraak-taal nauw met elkaar samenhangt. Connect logopedie werkt onder andere samen met Fysioplus kinderfysiotherapeuten. Tijdens een maandelijks gezamenlijk inloopspreekuur bespreken we samen met jou de zorgvraag rondom de (mond)motorische ontwikkeling van je kind en dragen we een oplossing aan. Wil je meer weten over dit inloopspreekuur of onze samenwerking? We vertellen je graag meer. In onze brochure vind je meer informatie.

(Kinder)oefentherapie en psychomotorische therapie

Een kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen tussen 0 tot 18 jaar met een motorische (ontwikkelings)achterstand. Doel van de therapie is spelenderwijs de motorische vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Het doel van psychomotorische therapie is het tot stand brengen van, of bijdragen aan, gedragsverandering, waardoor de psychische klacht van het kind vermindert of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert psychomotorische therapie het kind om te gaan met de situatie en deze te accepteren. Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om wat voor reden dan ook verstoord is, kunnen zich diverse hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld:

 

“Ik val zo vaak.”
“Gym vind ik niet leuk.”
“Mijn vingers doen pijn bij het schrijven.”
“Mijn handschrift ziet er slordig uit.”
“Mijn hoofd zit zo vol, ik hoor niet meer wat er tegen mij gezegd wordt.”
“Het lukt me niet om te slapen.”
“Ik kan niet zo goed stilzitten.”
“Ik ben snel afgeleid.”
“Mijn werkjes zien er slordig uit.”
“Ik wil graag meer met vriendjes spelen.”
“Ik word gepest, wat kan ik doen.”
“Ik word snel boos, en heb dan later spijt.”
“Ik wil graag meer dingen durven/ik wil voor mezelf opkomen.“
“Ik begrijp niet zo goed hoe ik me voel.”
“Er zitten vaak nare gedachtes in mijn hoofd.”
“Als ik iets moet presenteren heb ik veel last van zenuwen.”

 

Connect logopedie werkt samen met Intraverte. Een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een dergelijke hulpvraag. Zij doen dit vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. De werkwijze bevat veel spel en oefensituaties. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier ligt de verbinding en samenwerking met onze logopediepraktijk.

 

Audiologisch centrum

Het audiologisch centrum is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met gehoorproblemen en kinderen met een taal- en spraakachterstand. In het centrum werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit audiologen, audiologieassistenten, logopedisten, linguïsten, maatschappelijk werkenden, (GZ)psychologen, orthopedagogen en technici. Connect logopedie en het audiologisch centrum Pento in Zwolle werken samen voor wat betreft diagnostisering, multidisciplinaire zorgvragen en behandeling. Daarnaast vormen wij samen Dyslexienetwerk Pento.

 

Stottercentrum

Een stottercentrum is een praktijk waarbij stottertherapeuten aangesloten zijn. Ze verzorgen diagnostiek, advisering en behandeling van stottergedrag bij kinderen en volwassenen. Connect logopedie hanteert een (monodisciplinair) beleid op basis van specialisme. Dit betekent concreet dat complexe stotterproblematiek enkel behandeld wordt door erkende stottertherapeuten. Wij informeren je graag over onze behandelpartners.

 

Ziekenhuis (Isala Zwolle)

De logopedisten van Isala zijn deskundig op het gebied van:

  • slik-, spraak- en taalproblemen. Vooral ten gevolge van neurologische problemen (herseninfarct/hersenbloeding);
  • eet- en/of drinkproblemen bij jonge kinderen;
  • adem/stem(hygiëne) problemen;
  • spraakproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van schisis (gespleten lip, kaak en/of gehemelte).

De onderzoeken en behandelingen vinden zowel klinisch als poliklinisch plaats. Omdat cliënten voor of na poliklinisch onderzoek kunnen worden doorgestuurd door of naar Connect logopedie werken wij op regelmatige basis samen met de afdeling logopedie van Isala.