150

Partners

Beroepsvereniging

Connect logopedie is actief lid van de NVLF. De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten. De vereniging telt 4000 leden. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden werkzaam in loondienst, in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. De NVLF stelt zich daarnaast ten doel het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren. De kerntaken van de NVLF zijn belangenbehartiging en kwaliteit. Bij relevante thema’s draagt Connect logopedie haar steentje bij; van inhoudelijke bijdrage tot netwerk. Meer informatie over onze beroepsvereniging vindt u op de website van de NVLF.