NVLF-jaarcongres

Terugblik op het NVLF Jaarcongres 2023: Een prachtige editie vol vakinhoudelijke sessies en inspirerende sprekers

Het NVLF Jaarcongres was dit jaar een prachtige editie met 28 vakinhoudelijke sessies, zowel online als op locatie in Hilversum. Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de Branco van Dantzigonderscheiding aan de winnaar van de innovatieprijs. Daarnaast genoten de deelnemers van een interactieve Omdenkshow en een spectaculaire afsluiting.

Op 17 november stond het congres volledig in het teken van het thema 'Binnenstebuiten'. Het had een hybride opzet, waarbij zowel online onderdelen als programmaonderdelen op locatie werden aangeboden. Deelnemers die aanwezig waren op locatie begonnen hun dag met de inspirerende Omdenkshow van Berthold Gunster. Het publiek ging direct actief aan de slag met deze mindset. 

Debat en expertise delen 

Vervolgens vond er een debat plaats over interprofessionele samenwerking, waarin bestuurslid Helene Rompen (NVLF en logopedist), Annette van Kuijk (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) en Theo van der Bom (Ergotherapie Nederland) hun expertise deelden. Michel Dutrée, de voorzitter van NVLF, besprak de rol van zorgverzekeraars en trok een vergelijking met de sportwereld: "Ik zou graag zien dat verzekeraars zich gedragen als coach van professionals. Een coach zet zich ervoor in om het beste uit spelers te halen door te stimuleren, motiveren en na te denken over hoe iemand zo goed mogelijk begeleid kan worden naar het gewenste doel." 

Connect bij NVLF 

Tijdens het congres gaven vertegenwoordigers van NVLF die werkzaam zijn bij Connect voorlichting aan logopedisten in de lounge. De aanwezigheid van de Connect NVLF-vertegenwoordigers tijdens het congres demonstreerde de betrokkenheid bij het bevorderen van professionele ontwikkeling binnen de beroepsgroep. Het was een waardevolle gelegenheid voor logopedisten om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.