Kwaliteitskring Vogel Connect logopedie

Connect logopedie & dyslexie start interne kwaliteitskring

Om een cliënt van de best mogelijke zorg te voorzien, moet je je als logopedist blijven ontwikkelen. Dit kan door onder andere bijscholing, het begeleiden van stagiaires of deelname aan een kwaliteitskring. Voorheen vonden deze kringen extern en in de avonduren plaats. Nu onze praktijk is gegroeid, kan onze eigen interne kwaliteitskring vormgegeven worden. Manager Zorg, Esther van der Veen, heeft dit traject begeleidt. Wat is een kwaliteitskring, hoe is deze ontstaan en welke voordelen heeft het? Esther vertelt.

 

Wat is de Kwaliteitskring?

"De kwaliteitskring is een werkvorm waarbij logopedisten samenkomen ter bevordering van de inhoud van het vak logopedie. Een kring bestaat uit zestien personen. Zes keer per jaar komen zij samen. Sinds 2022 heeft Connect twee kringen. De onderwerpen bepalen we samen. Iedere bijeenkomst wordt een voorzitter en notulist bepaald en begeleid de kwaliteitskringbegeleider (KKB-er) de sessie. De KKB-er is verantwoordelijk voor de documentatie van de doelen en notulen naar het Kwaliteitsregister Paramedici (KRP), waar logopedisten staan ingeschreven. Dit register houdt bij of je voldoende punten behaalt die aantonen dat je zelf werkt aan de bevordering van je kwaliteiten als logopedist. Dit kan op verschillende manieren, het bijwonen van een kwaliteitskring is daar één van."

Hoe is de Kwaliteitskring ontstaan?

"Kwaliteitskringen maken al heel lang onderdeel uit van de manier om met logopedisten over de inhoud van het vak te praten. Ook de NVLF stimuleert dit. Vaak zijn het logopedisten uit verschillende werksituaties. Zo leer je ook andere logopedisten kennen en contacten leggen. Vorig jaar hebben we onderzocht of we ook zelf een interne kwaliteitskring konden starten bij Connect, aangezien we veel collega’s hebben. Dit bleek te kunnen en daarom hebben we deze mogelijkheid benut. Collega’s zien elkaar daardoor regelmatiger en de onderwerpen die gekozen worden kunnen beter toegespitst worden op de behoeften binnen onze organisatie."

Wat willen we bereiken met de Kwaliteitskring?

"In de eerste plaats willen we kwaliteitsverbetering van de behandeling bevorderen. Daarnaast willen we ook graag nieuwe ontwikkelingen kunnen bedenken, uit de praktijk meenemen en deze implementeren binnen Connect. Daarnaast zijn de kwaliteitskringen structurele momenten waarop collega’s elkaar kunnen ontmoeten. Dit vinden we belangrijk omdat zij elkaar in dagelijkse situaties werkzaam zijn op hun eigen locaties en elkaar niet veel spreken. Het is fijn om dit op deze manier te combineren."

Hoe zijn de eerste bijeenkomsten gegaan?

"Tot nu toe hebben we twee bijeenkomsten gehad. Beide kringen hadden dezelfde onderwerpen. Na twee jaar corona was het sowieso erg leuk om weer samen te zijn. De sfeer was ontspannen en er werd inhoudelijk goed gediscussieerd."

Heb je vragen over de Kwaliteitskring binnen Connect logopedie & dyslexie in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart? Stel ze via e.vanderveen@connectlogopedie.nl of bel 038-4202010