ontregel de zorg connect logopedie gerard elshof zwolle

(Ont)regel de zorg: dit doen wij in 2023 om de regeldruk te verminderen

Ons team, en de hele sector voelt het: administratieve lasten zorgen voor hoge werkdruk en minder tijd om de focus op de zorg te leggen. Er gaat te veel tijd verloren in de hoeveelheid verplichte administratie: en daar gaan wij mee aan de slag. Onder het thema (ont)regel de zorg is het ministerie van VWS een subsidieregeling gestart waarmee zorgorganisaties zelf aan de slag kunnen met het verminderen van de regeldruk binnen de organisatie.

Iets waar wij vanuit Connect logopedie en dyslexie maar al te graag mee aan de slag gaan. Dit doen we niet alleen voor onze eigen organisatie, we fungeren hiermee ook als voorbeeldfunctie voor andere praktijken en helpen zo de gehele sector vooruit.

Intern oplossingen creëren om administratieve lasten te verlagen

“Met de ORDZ subsidie kunnen we mensen en projecten in onze eigen organisatie inzetten om de administratieve lasten van onze specialisten te verlagen.” Legt Gerard uit. “Wij hebben ervoor gekozen om meerdere projecten te starten. We gaan aan het werk met een stukje automatisering binnen ons EPD (Elektronisch Patiënt Dossier). Verplichte invoervelden kunnen automatisch ingevuld worden, en dat voorkomt herhaling en extra werk tijdens het invullen. Die automatisering wordt ook doorgevoerd in onze behandelovereenkomsten zodat deze geautomatiseerd ondertekend kunnen worden voordat een behandeltraject start."

 

Hetzelfde gebeurt voor interne onderzoeken zoals ons medewerker-tevredenheidsonderzoek en stakeholderonderzoek. "Zo kost het invullen en uitwerken van deze onderzoeken in de toekomst minder tijd. Om het overzicht te bewaren willen we dit jaar een management dashboard inrichten waardoor we meer zicht hebben op de parameters van alle individuele medewerkers binnen onze organisatie.”

“Dit (ont)regel project verlaagt niet alleen de administratieve last, maar zorgt óók voor een effectievere behandeling.”

 

En dat is niet alles. Naast de automatisering van processen die normaal om veel administratief werk vragen, wordt er ook gewerkt aan anamnese vragenlijsten voor nieuwe cliënten: “Zo hebben onze specialisten voorafgaand het behandeltraject meer informatie over de nieuwe cliënt, en zijn ze hierdoor minder tijd kwijt aan administratie tijdens het traject.” Vertelt Gerard. “Dit verlaagt niet alleen de administratieve last, maar zorgt óók voor een effectievere behandeling.”

 

Een nieuw hoofdstuk binnen de logopedie

Ook de nieuwe MyLogoSpace app die in 2024 in Nederland geintroduceerd wordt zal een grote rol gaan spelen binnen de logopedische sector en bijdragen aan een effectievere behandeling. “De zorg verandert, en wij willen die verandering op zo’n manier vorm geven dat het voor iedereen werkt..” Legt Gerard uit. “We zijn dit jaar met de eerste versie van de MyLogoSpace app in Nederland van start gegaan. Hierdoor kunnen we een combinatie van fysieke en online zorg aanbieden, waardoor behandelingstrajecten gecontinueerd én verkort worden.”

 

Het (ont)regel de zorg project loopt tot 31 december. Resultaten en opbrengsten van dit project zullen via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gedeeld.