DSC_0092

Sensorische integratie en autisme: hoe zit dat precies?

Je kind hoort, ziet, ruikt, proeft, voelt en krijgt continu informatie uit alle spieren en gewrichten doorgestuurd om nieuwe dingen te kunnen leren. De integratie van al deze zintuigsystemen zorgt ervoor dat informatie op de juiste manier opgenomen wordt en je kind blijft ontwikkelen. Bij kinderen met autisme verloopt de manier waarop deze informatie opgenomen en verwerkt wordt anders. Zo zijn ze misschien overgevoelig voor prikkels, wat tot heftige reacties op bepaalde prikkels leidt. Of ze kunnen een ontzettend sterke weerzin hebben tegen bepaalde prikkels zoals aanraking of geluid.

Een teveel aan of weerzin tegen bepaalde prikkels is natuurlijk niet fijn. Denk je maar eens in dat je ieder naadje in je kleding voelt, of ieder geluid in je omgeving even hard hoort Omdat de sensorische informatieverwerking best bepalend is in de ontwikkeling is het ontzettend belangrijk dat de hoeveelheid prikkels en de verwerking hiervan goed afgestemd is.

Het leren reguleren van prikkels

“Kinderen met een autisme spectrumstoornis ontwikkelen zich op een andere manier. Dit geldt ook voor de taalontwikkeling. Kinderen met ASS hebben daarom vaak ondersteuning van een logopedist nodig bij de communicatie.” Vertelt Jiska Braakman, Sensorische Integratie specialist bij Connect logopedie en dyslexie uit. “Problemen met het reguleren van prikkels (waarnemingen) is één van de symptomen waar kinderen met ASS tegenaan kunnen lopen. ASS wordt ook wel een ‘informatieverwerkingsstoornis’ genoemd. Het herkennen en reguleren van prikkels verloopt bij deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Het kan bijvoorbeeld heel lastig zijn om je op één prikkel (de stem van de juf!) te focussen als je de rest van de informatie die binnenkomt niet goed weg kunt filteren.”

Het SI profiel

Soms belemmeren de problemen met de prikkelverwerking het leren in grote mate. Dit is wanneer een SI specialist mee kan kijken. “We brengen het SI profiel van het kind in kaart en kijken naar manieren om prikkels te leren herkennen en hiermee om te gaan. SI wordt ingezet als middel om andere doelen te kunnen halen. In feite gaat het om spelen met prikkels. Kortgezegd betekent dat: hoe kunnen we voor jou een optimale omgeving creëren zodat je tot leren kan komen?” Legt Jiska uit.

Behandeling binnen het speciaal basisonderwijs

Binnen Connect worden ook kinderen met (vermoedens van) ASS behandeld, bijvoorbeeld binnen het speciaal basisonderwijs of behandelgroepen voor peuters. “Ik heb een hele tijd een jongetje behandeld dat vastliep in o.a. zijn (taal)ontwikkeling. Er waren bij deze jongen sterke kenmerken aanwezig van ASS. De logopedische behandeling verliep moeizaam, omdat hij vaak verdrietig of boos werd en zich niet goed kon focussen op spelletjes of werkjes. Hij had hele actieve momenten, maar dat kon ook ineens omslaan. Dan leek er niets meer binnen te komen. Samen met zijn ouders hebben we zijn SI profiel in kaart gebracht en gekeken naar hoe we de behandeling daar op konden aanpassen. Het hielp om de behandeling bijvoorbeeld direct ’s ochtends te laten plaatsvinden, zodat zijn hoofd nog niet te vol zat.”

 

Meer weten over sensorische integratie bij Connect? Neem contact op met onze praktijk voor logopedie en dyslexie in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart via info@connectlogopedie.nl of 038-4202010.