In gesprek met Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF

In gesprek met Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF

Lage tarieven en een hoge administratieve druk zijn al jaren een punt van zorg binnen de eerstelijns logopedie. Begin 2020 heeft Gupta Strategists in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, KNGF, SKF en Paramedisch Platform Nederland, waaronder de NVLF, een kostenonderzoek verricht binnen de paramedische zorg. We gaan hierover in gesprek met Boudewijn de Ridder, verenigingsmanager van de NVLF. We praten met Boudewijn over de uitkomsten van het kostenonderzoek, de rol van Connect en de mogelijke stappen naar verbetering.

Wie is Boudewijn de Ridder en wat doe je?

Sinds ruim vijf jaar ben ik verenigingsmanager van de NVLF. Ik stuur de interne organisatie van de vereniging aan, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de teams Service, Beleid en PR & Communicatie. Met Petra ben ik woonachtig in het mooie Rhoon en heb een zoon van 25 en dochter van 28. Ik vind het leuk bezig te zijn met het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken, waaronder het optimaliseren van de bedrijfsvoering.  Daar heb ik ook de meeste ervaring mee, zowel binnen de zorg als commerciële instellingen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat onder 68 logopediepraktijken is verricht, zijn dat de huidige tarieven te laag zijn om de praktijkkosten te kunnen dekken, de eerstelijnslogopedisten 40-50% minder verdienen dan hun collega’s in de tweedelijnszorg en de gedeclareerde urennorm omhoog moet van 40 naar 60%. Wat vind je hiervan?

Ze komen alle drie niet als een verrassing, wel de mate waarin. Van die fors lagere beloning en lage productiviteit stond ik wel te kijken.

Connect logopedie was één van de 68 praktijken waaronder het kostenonderzoek is verricht. Waarom Connect logopedie en welke rol heeft onze logopediepraktijk gespeeld?

Het is een aselecte steekproef geweest die door Gupta is uitgevoerd. De NVLF heeft geen invloed gehad op de keuze van de logopediepraktijken. Wel heeft de NVLF Connect logopedie gevraagd een aantal vragen van Gupta te beantwoorden. Deze antwoorden hebben bijgedragen aan het onderzoek, gaven inzicht in de huidige situatie van een logopediepraktijk en mogelijkheden in de toekomst.

Het NVLF heeft een werkgroep geformeerd met praktijkhouders, die aan de slag gaat met de uitkomsten van het rapport. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor het optimaliseren van productiviteit en bedrijfsvoering binnen de logopedie. Wat verwacht je?

De werkgroep is 7 mei van start gegaan. Op dit moment zijn er al veel goede suggesties voorbijgekomen. Ik verwacht dan ook dat we rond juli met concrete voorstellen zullen gaan komen. Hierbij maken we ook gebruik van de resultaten van projecten van de afgelopen jaren, zoals Schrappen & verbeteren.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik vind het een eer om voor de logopedisten in Nederland werkzaam te zijn en met hen gezamenlijk aan een gezonde toekomst voor de beroepsgroep te werken. Samen zetten we ons in voor verbetering van de productiviteit en bedrijfsvoering binnen de logopedie

Ben je benieuwd met wie we de volgende keer in gesprek gaan? Houd onze nieuwsbrief in de gaten of schrijf je in. Je ontvangt hem dan direct in je inbox!