150

Even voorstellen: Esther van der Veen, Ambulant begeleider logopedie

Deze maand stellen wij Esther van der Veen aan je voor. Naast logopedist en SI-therapeut is zij ook ambulant begeleider binnen onze logopediepraktijk. Een rol die is ontstaan om de kwaliteit van logopedische behandelingen binnen Connect logopedie te blijven verbeteren. Vanuit haar expertise is zij het aanspreekpunt voor collega’s voor overleg over cliënten. De mogelijkheid om overleg te kunnen plegen over complexe zaken, brengt naast kwaliteitsverbetering van behandelingen ook kennisontwikkeling onder werknemers met zich mee.

Lees verder

Interventietraject voortgezet onderwijs Vechtdal (pilot)

Niet naar elk kind waarbij vermoedens van dyslexie bestaan, wordt in het basisonderwijs onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld wanneer het kind te hoge scores behaalt waardoor het niet in aanmerking komt voor een vergoed EED-traject (ernstige, enkelvoudige dyslexie) of doordat er sprake is van co-morbiditeit (andere problematieken die van invloed -kunnen- zijn op problemen met technisch lezen/technisch lezen en spellen). In de brugklas kunnen deze kinderen wel naar voren komen tijdens een dyslexiescreening. Om dan in aanmerking te komen voor diagnostiek, moet de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen worden aangetoond. Sinds kort slaan Connect logopedie en het Expertisecentrum SWV (SamenWerkingsVerband) vo (voortgezet onderwijs) NO-Overijssel hiervoor de handen ineen.

Lees verder

Schrijven en spelling in een logopediebehandeling

Als logopedist bestaat je werkdag voornamelijk uit behandeling van kinderen met problemen in het lezen en spelling. Bij lezen is het al snel duidelijk dat we oefenen met lezen en strategieën die helpen om het technisch- en begrijpend lezen te bevorderen, maar hoe ziet een behandeling gericht op spelling er eigenlijk uit? Hoe is deze opgebouwd? En welke theorieën zitten hierachter? Logopedist Geja vertelt. Ook geeft zij advies om spelling en schrijven te integreren en tips om verder te lezen.

Lees verder

Blog: Taalspelletjes in de zomer

Taalspelletjes. Logopedist Lisette heeft er deze maand een ontzettend leuke, inspirerende en bruikbare zomerblog over geschreven. De blog bevat diverse ideeën en voorbeelden over hoe we spelenderwijs het taalniveau van onze kleintjes deze zomer op peil kunnen houden. Gewoon door er samen een feestje van te maken. Welk (taal)spelletje ga jij deze zomer spelen?

Lees verder

Stakeholdersonderzoek: een ‘8’ voor onze dienstverlening

Vorige maand nam Connect logopedie een enquête af onder schooldirecteuren en intern begeleiders (IB-ers) op vijftig belanghebbende basisscholen. Het stakeholdersonderzoek, bestaande uit 30 vragen, geeft inzicht in ons functioneren en maakt het mogelijk de kwaliteit van onze dienstverlening binnen onze logopediepraktijk te kunnen verbeteren. Het gemiddelde eindresultaat was een score een ‘8’. Een puntentotaal om trots op te zijn, maar die uiteraard ook ruimte biedt voor verbetering.

Lees verder

Hardlopen voor Hart voor Zwolle

Connect logopedie is Samen met 12Build hoofdsponsor van stichting Hart voor Zwolle. Deze stichting heeft het verbinden van mensen tot doel en wil een brug slaan tussen enthousiaste jongeren en kwetsbare Zwollenaren. Omdat Connect dit doel deelt zetten wij ons graag in voor het succes van deze stichting. Onze collega’s Nicole en Anouk hebben daarom samen met hun maatje op zaterdag 9 juni de 4 mijl van Zwolle gelopen.

Lees verder

Privacy en bescherming van data bij Connect logopedie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt en deze onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Lees verder

In gesprek met Lex Geerts, de Zorgmakelaar

Deze maand gaat Connect logopedie in gesprek met Lex Geerts, de Zorgmakelaar. Lex vertelt wat de term Zorgmakelaar precies inhoudt, welke resultaten er de afgelopen jaren zijn behaald en wat zijn visie is op de status van het hoofdlijnenakkoord paramedie? Verder spreken we over de aanvullende bepalingen binnen de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en zijn aanbevelingen aan logopedisten.

Lees verder

Lezen: motiveren……. inspireren

Deze maand schrijft logopedist Esther een blog over druk zijn, motiveren, inspireren en het belang voor kinderen van spelen in hun belevingswereld.

Lees verder