Hanen ouderprogramma Connect logopedie

Start nieuw Hanen-ouderprogramma: praten doe je met z’n tweeën

Kinderen hebben baat bij effectieve communicatie. Deze communicatie is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Dit begint al op jonge leeftijd. Als ouder speel je hierin een cruciale rol. Daarom start Connect weer een nieuw Hanen-ouderprogramma. Een programma gericht op ouders van jonge kinderen met een taalachterstand. Deelname leert je de taalontwikkeling van je kind in alledaagse situaties optimaal te stimuleren om deze maximaal te ontwikkelen.

Wat kun je verwachten?

Hanen is een evidence based methode, ontwikkeld in Canada. Het programma bestaat in de basis uit:

  • Twee programmadagen: 11 december 2018 en 12 februari 2019
  • Twee videohome trainingen: thuis of in de logopediepraktijk

Tijdens deze contactmomenten leer je in dagelijkse situaties taal te stimuleren aan de hand van filmpjes. Bij dagelijkse situaties kun je denken aan praten tijdens het aankleden, koekjes bakken of het maken van een wandeling. Het gaat hierbij om kinderen in de vroege taalontwikkeling die (nog) niet of weinig spreken. De programmadagen zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur (lunch inbegrepen).

Doel Hanen-ouderprogramma

Het doel van Hanen is om ouders zelf in staat te stellen ondersteuning te bieden aan de dagelijkse taalontwikkeling van het kind. Eventuele langdurige en intensieve logopedische trajecten worden via het Hanen-ouderprogramma vroegtijdig ondervangen. Het programma wordt verzorgd door een Hanen-gecertificeerde en -gespecialiseerde logopedist samen met onze orthopedagoog en SI-therapeut.

Doelgroep en werkwijze

Hanen is voor ouder(s) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met een taalachterstand. Aan elk programma doen maximaal 8 ouderparen mee. Na aanmelding nodigen we je uit voor een intake. Tijdens dit gesprek brengen we de taalachterstand in kaart. Is er daadwerkelijk sprake van achterstand? Dan kun je deelnemen aan het programma.

Kosten Hanen-ouderprogramma

De kosten van het Hanen-ouder programma worden vergoed door de zorgverzekeraar, mits er een verwijzing van de (jeugd)arts aanwezig is voor behandeling van de taalontwikkeling. Wij adviseren het boek aan te schaffen in onze shop.

Contact

Wens je meer informatie? Heb je vragen? Of wil je je aanmelden? Kijk op onze website voor meer informatie over Hanen of bel 038- 4202010 of mail Dieta (d.jansen@connectlogopedie.nl).