DSC02065

Wtza-vergunning voor Connect Logopedie en Dyslexie

Op 1 januari 2022 trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Met deze nieuwe wet, kwamen nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. Het doel? Het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Met toetreding tot de Wtza laten zorgaanbieders zien dat ze garant staan voor goede zorg, transparantie én dat ze hierop aan kunnen worden gesproken.

Raad van toezicht en aanpassing statuten

De Wtza is nieuw voor de eerstelijnszorg onder de zorgverzekeringswet. Organisaties die meer dan 25 werknemers tellen moeten een Raad van Toezicht aanstellen om zich aan te kunnen sluiten bij de Wtza. En dat betekent dat we ons bij Connect Logopedie & Dyslexie op dit moment midden in het proces bevinden van het samenstellen van onze Raad van Toezicht. Naast dit, worden ook de statuten aangepast. Bij voltooiing van dit proces zullen wij onze vergunning tot de Wtza aanvragen.

 

Zo staan wij, ook wettelijk, garant voor transparantie én zorg van de hoogste kwaliteit.