Bellen blazen Connect logopedie

Wat is schisis, en hoe helpt logopedie?

Schisis is een aangeboren afwijking waar zo’n twee op de duizend kinderen mee geboren worden. De medische term schisis betekent letterlijk spleet: verwijzend naar een spleet in de lip (ook wel een hazenlip genoemd), het gehemelte en/of de kaak. Er zijn verschillende operaties mogelijk die het normaal functioneren van de mond, de kaak of het gehemelte weer mogelijk kunnen maken. Het kan zijn dat deze operaties pas op latere leeftijd gedaan worden, en in dit geval kan een logopedist van grote ondersteuning zijn.

Voedingsproblemen bij schisis jong kind

Zowel de lippen, kaak als het verhemelte spelen natuurlijk een grote rol in zowel de voedings- als de spraakfunctie. Wanneer de bovenlip, bovenkaak en/of het verhemelte niet volledig sluit, kan er op jonge leeftijd moeite ontstaan bij de start van voeding. Vaak worden pasgeboren baby’s daar samen met hun ouders al bij geholpen door het schisisteam in het ziekenhuis. Naast de specialisten in het ziekenhuis, staan buiten het ziekenhuis ook de prelogopedisten klaar om ondersteuning te bieden.

Spraakproblemen na schisis operatie

Maar ook later in het leven kan een logopedist gespecialiseerd in schisis helpen: bij het optimaliseren van de spraak bij veranderd mondgebied na een operatie bijvoorbeeld. Bij Connect zien we kinderen in dit geval vaak vanaf twee jaar, en alle behandelingen worden samen met het schisisteam besproken. Er wordt gestart met het aanleren van blaas- en zuigoefeningen, om zo een orale luchtstroom te creëren die later nodig gaat zijn voor de spraak.

Bewustwording en nieuwe spraakbeweging

De volgende stap is de bewustwording van de spraak van het kind. Hoe maak je de klanken nu met de tong en de lippen? Het kind kijkt mee in een grote spiegel, zodat het ook ziet hoe de bewegingen in en rond het mondgebied gaan. Spelenderwijs kijkt de logopedist samen met het kind hoe klanken het beste uitgesproken kunnen worden.

 

Tot slot wordt de nieuwe klank meer dan 100 keer per behandeling geoefend in lettergrepen, woorden en uiteindelijk in zinnen. De nieuwe spraakbeweging van de klank wordt op deze manier ‘ingeslepen’, zodat het kind in zijn of haar dagelijkse situatie de correcte producties kan toepassen en daarmee beter verstaanbaar wordt voor zijn of haar omgeving.

 

Meer weten over Schisis en oplossingen die logopedie kan bieden? Neem contact op met onze praktijk voor logopedie en dyslexie in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart via info@connectlogopedie.nl of 038-4202010.