DSC04447

Orthopedagogen Connect delen expertise met SBO De Brug

SBO De Brug, wendbaar, vasthoudend en zelfbewust. Deze christelijke school voor speciaal basisonderwijs is te vinden in een rustige, bosrijke omgeving in Zwolle. SBO De Brug doet er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind zelfvertrouwen ontwikkelt en ontdekt wat hij of zij allemaal kan. En sinds kort doen zij dit met de ondersteuning van orthopedagogen Lisan van Vliet en Marjella de Graaf van Connect.

Continuïteit van zorg garanderen

“Wat we doen draagt bij aan een betere zorg voor elke individuele leerling voor welke dit nodig is”, legt Lisan van Vliet uit. Door de betrokkenheid vanuit Connect kan de zorg gecontinueerd worden. Onder deze zorg valt bijvoorbeeld het doen van onderzoek, observatie in de klas, aansluiten bij MDO’s (multidisciplinair overleg), OT’s (ondersteuningsteam) en groepsbesprekingen, maar ook door het aanspreekbaar zijn voor collega’s van De Brug in geval van hulpvragen.

 

Een andere tak van sport binnen de orthopedagogiek

“We hebben veel zin om deze kant van ons vak vorm te gaan geven”, vertelt Lisan. “Naast dyslexiebehandelingen en onderzoeken ben ik persoonlijk erg enthousiast over het feit dat wij ook betrokken zijn bij bijvoorbeeld (IQ)-onderzoeken, observaties en MDO’s”.  Marjella voegt toe: “Het is verdiepend voor hoe we tegen zorg en onderwijs aankijken: ontzettend leuk en interessant om vanuit onze kant naar leerlingen te kijken en ze weer verder te helpen op school!”

 

Voor de zomervakantie zijn Lisan en Marjella in overleg gegaan met het kernteam van De Brug. De maanden die hierop volgden stonden in het teken van de eerste onderzoeken, MDO’s en OT’s. “En daar zullen we ook de komende tijd druk mee zijn!”

 

Wil je meer weten over dyslexie behandeling binnen Connect? Neem dan contact op met Connect logopedie & dyslexie via info@connectlogopedie of 038-4202010.