VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op bezoek bij Connect logopedie

Margritte Zwart, ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bracht 23 april op uitnodiging van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) een bezoek aan Connect logopedie.

De reden? Een kijkje in de praktijk en het bespreken van problemen op de werkvoer. Omdat Margritte de minister adviseert in zaken rondom paramedische zorg is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd is. ‘De wens was om mee te lopen binnen een grotere logopediepraktijk buiten de Randstad. Gerard Elshof, directeur van Connect logopedie, is altijd enthousiast en heeft een grote praktijk’, aldus Michel Dutree, voorzitter van de NVLF. De keuze was dus snel gemaakt.

In de praktijk

De dag begint met het bijwonen van een managementteamvergadering. Het team spreekt met Margritte over de administratieve lasten, de nijpende tariefproblematiek en vacatureproblemen. ‘Het animo om logopedie te studeren neemt af’, zegt Michel, ‘Dit heeft een directe relatie met de in het team besproken problemen. Dit willen we bij het ministerie neerleggen.’ Tijdens het werkbezoek is er ruimte om te spreken over de administratieve impact die de Kwaliteitstoets met zich meebrengt en het tekort aan logopedisten. Door toenemende kwaliteitseisen is de werkdruk hoog en, als gevolg van de tariefproblematiek, de lonen laag. Veel logopedisten verkiezen daarom de tweede- en derdelijnszorg (met cao) boven de eerstelijns vrijgevestigde logopediepraktijk.

Voordat de beleidsmaker van het Ministerie van VWS een werkbezoek bracht aan Connect logopedie zag zij de logopedist voornamelijk als stottertherapeut. Een kijkje achter de schermen gaf haar nieuwe inzichten in de breedte van het vak. Logopedisten behandelen cliënten van jong tot oud met een laag- tot hoogcomplexe zorgvraag. Ook constateerde Margritte dat de aanpak en strategie die zij uitzetten binnen het Ministerie bijna één op één doorwerkt binnen de logopediepraktijk van Connect. De zaken die bij het Ministerie besproken worden, worden gelijkluidend binnen de muren van Connect besproken.

Behandelingen

Tijdens het werkbezoek woont Margritte een aantal logopediebehandelingen bij. Een steeds complexere en zwaardere zorgvraag is zichtbaar als gevolg van de decentralisatie van jeugdzorg, passend onderwijs en substitutie. Dit vraagt om andere zorg en behandeling. Kansen liggen vooral in het versterken van de eerstelijnszorg. Hiervoor moet extra inspanning voor worden geleverd, zowel multidisciplinair als in de keten. Enerzijds maakt dit het vak aantrekkelijk, anderzijds is het creëren van de juiste voorwaarden een vereiste. Door een groeiend tekort aan logopedisten is de situatie verontrustend. ‘Je moet er toch niet aan denken dat mensen door tekorten in de eerstelijnszorg in de veel duurdere tweedelijnszorg terechtkomen’, licht Michel toe.

Opvallend

De kwaliteit van behandelingen en zorg voor cliënten is belangrijk voor Connect logopedie. Door de deuren van onze praktijk open te stellen dragen wij bij aan een goede beeld- en beleidsvorming van ons beroep. Dat vinden we belangrijk.