In gesprek met Dick Bremmer KC Het Festival

In gesprek met Dick Bremmer, directeur KC Het Festival

Deze maand spreekt Connect met Dick Bremmer. We praten met hem over zijn werk als directeur bij KC (Kind Centrum) Het Festival in Zwolle. Hij vertelt over het KC en de toegevoegde waarde hiervan voor kinderen. Ook spreken we over de samenwerking met Connect logopedie en hoe dit heeft geleid tot kwaliteitsverbetering van logopedie binnen de schoolmuren. ‘Alles wat we doen, komt ten goede aan onze leerlingen’, aldus Dick.

Het Festival is een Kind Centrum (KC). Wat betekent dat?

Dat houdt in dat wij onderwijs en opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zijn één team binnen één pedagogische setting. Dit betekent één pedagogisch klimaat en doorlopende leerlijnen. Leren, Welbevinden en Ervaren zijn drie pijlers die binnen Het Festival centraal staan. Wij bieden kinderen de kans tot optimaal en zoveel mogelijk leren. Dit doen wij door het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen zelf op onderzoek uitgaan. Daarnaast werken we met de Kracht van 8. In het kort betekent dat: respect voor jezelf, respect voor een ander.

“Het KC is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.” 

Wat is de toegevoegde waarde van een KC voor een kind?

Kinderen van 0 jaar tot aan het einde van de basisschool kunnen onder één dak een doorgaande leerlijn bewandelen. Ouders en kinderen hoeven dus niet naar een apart kinderdagverblijf of een logopedist buiten de schoolmuren. Met elkaar vormen we één team. KC Het Festival is zowel de kinderopvang als de school. Kinderen kunnen dus in het gebouw blijven en een ononderbroken ontwikkelingslijngroei doormaken.

Hoe ziet jouw werkdag als directeur van een KC er uit?

Samen met Karen Borst, manager van Doomijn kinderopvang, ben ik verantwoordelijk voor het volledige KC. Als directeur van Het Festival ,de school, ben ik verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke kant, de professionele kant en de bedrijfsvoering. Daarnaast telt Het Festival zo’n 600 leerlingen. Er gaat dus veel zorg uit naar contact met ouders, de dagelijkse praktijk en het monitoren van de school. Het personeelsbeleid is ook een belangrijke factor.

Waarom heb je gekozen voor (logopedische -en dyslexie)zorg in het Festival?

Connect logopedie is een partner vanaf het eerste uur en één van onze kernpartners. Wat ik belangrijk vindt aan de samenwerking met onze zorgaanbieders is dat ze niet alleen komen halen, maar ook iets brengen. Daar ligt de kracht van Connect. Er is veel expertise binnen de logopediepraktijk en deze zetten we in ten behoeve van de kwaliteit. Ons dyslexiebeleid is hier een voorbeeld van. Connect speelt hier een gewichtige rol in bij het overleg en de advisering.

“Iedere dag worden we professioneler en beter in kwaliteit. Dat is wat ons samen bindt.”

Hoe ziet de samenwerking met Connect logopedie eruit?

De samenwerking is nauw en gebaseerd op vertrouwen. We ervaren de kwaliteit van Connect zichtbaar en zetten deze in voor het algemeen belang van onze kinderen. Door doorontwikkeling van ons ondersteuningsteam en Connect vindt continue kwaliteitsverbetering plaats van het zorgaanbod binnen het KC. Deze is analoog aan de kwaliteit van Het Festival. Iedere dag worden we samen professioneler en kwalitatief beter. Dat bindt ons. Binnen Connect wordt ook veel geïnvesteerd in scholing voor het personeel. Deze ambitie delen wij op Het Festival.

Kwaliteitsverbetering staat zowel bij KC Het Festival als Connect logopedie hoog in het vaandel. Door de handen ineen te slaan vergroten wij onze kennis. Deze kennis zetten we in om de kwaliteit van onze logopedie- en dyslexiezorg te verbeteren. Want ieder kind heeft recht op de beste zorg.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.