Logopedie op school voor De Marshof, Het Atelier en CNS Balkbrug

Drie nieuwe samenwerkingsverbanden met scholen voor Connect logopedie

Ieder kind verdient de beste logopedische zorg. Dat vinden ook basisscholen CNS Balkbrug en KBS Het Atelier en De Marshof in Zwolle. Samen met Connect logopedie zetten zij zich in voor zorgverbetering en het versterken van de samenwerking tussen zorg en onderwijs. Hoe kwamen deze scholen bij Connect terecht? Wat vinden zij belangrijk? En wat verwachten ze van de samenwerking?

Waarom Connect logopedie?

De hoeveelheid aan specialisaties en een doorlopende leerlijn zijn voor steeds meer scholen een reden om de samenwerking met Connect logopedie en dyslexie aan te gaan. “Er stromen steeds vaker kinderen in die al logopedie bij Connect hebben gevolgd via Welluswijs (kinderdagopvang). De aanmelding van een TOS-leerling (taalontwikkelingsstoornis) was de trigger om verder uit te zoeken wat Connect voor ons kan betekenen”, vertelt Renata van der Sluis, ib’er op CNS Balkbrug. “Ouders kunnen nu zelf kiezen voor logopedie op school of voor de logopedist in het dorp (Nouwels).” Yvette van Maasbrecht, directeur van De Marshof in Zwolle-Zuid, hoorde positieve geluiden en is zodoende bij Connect terechtgekomen. “Ik hoorde goede berichten van andere OOZ-scholen en heb Gerard Elshof uitgenodigd voor een gesprek, met als resultaat dat wij de samenwerking aangaan in het nieuwe schooljaar.” Sanne Roesher, directeur van KBS Het Atelier, was op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner omdat de praktijk waarmee zij samenwerkten stopte: “Wij vinden het als school belangrijk om zo breed mogelijk naar een kind te kijken en expertise bij anderen te zoeken als aanvulling op ons handelen op school. We merken bij ons op school dat de behoefte heel breed is. We hebben veel specialisaties nodig. Vandaar dat we bij Connect uitkwamen.”

“Ik verwacht een goede verbinding en samenwerking met leerlingen, ouders en team.” Yvette van Maasbrecht”

Verbinden en verbeteren

Door samenwerking en het wederzijds delen van kennis wil Connect cliënten van de best mogelijke zorg voorzien. In deze wederzijdse visie vinden de scholen en Connect elkaar. “Wij hebben behoefte aan een nieuwe verbinding binnen de school. We zien steeds vaker leerlingen op school met een taalachterstand. Een goede samenwerking binnen de school tussen logopedie en school is daarom belangrijk”, aldus Yvette. “Connect biedt ondersteuning aan individuele leerlingen en adviseert leerkrachten op het gebied van taal achterstanden. Ik hoop dat Connect preventief meedenkt en tijdig helpt met signaleren. Connect heeft specialisten in huis die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.” Ook CNS Balkburg ziet het voordeel in van krachten bundelen. “Connect is een expert toegankelijk bij vragen waardoor ook ons team sterker en kundiger wordt. Als er vragen zijn over de voortgang en aanpak van leerlingen met bijvoorbeeld lees- en/of spellingsproblemen, weten we de weg beter te bewandelen”, laat Renata weten.

Verwachtingen

KBS Het Atelier verwacht dat de meerwaarde voor kinderen groot is: “Je kunt in de school naar logopedie, er is een samenwerking en afstemming tussen de logopedist en de school”, aldus Sanne. “Kinderen kunnen meer preventief geholpen worden en in een vertrouwde omgeving”, vertelt Renata. “Ook komt er extra aanbod voor zorgleerlingen.” Binnen De Marshof verwachten ze dat Connect een belangrijke rol kan spelen op het gebied van taal(achterstanden). “Wanneer Connect haar expertise deelt binnen het team, zal dat een positief effect hebben op de kinderen”, laat Yvette weten.

“Wij verwachten een samenwerking waarin we elkaar versterken en waarbij de zorg om het kind centraal staat.” Sanne Roesher

Wil je ook samenwerken met Connect logopedie en dyslexie in Zwolle, Hardenberg of Dedemsvaart? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Stel ze gerust via info@connectlogopedie.nl of 038-4202010.