DSC_0084

Certificaat visitatie kwaliteitscyclus behaald

De kwaliteitscyclus is een kwaliteitssysteem ontwikkeld door de NVLF in samenwerking en de auditbureaus HCA en Kiwa voor logopedisten in de eerstelijnszorg. Het eerste jaar een visitatie en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. “Een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staan”, legt Esther van der Veen , Manager Zorg uit.

“De kwaliteitscyclus is jaren geleden ontstaan vanuit een kwaliteitstoets.” Vertelt Esther. “Dossiers en locaties werden gecontroleerd om te kijken of de juiste richtlijnen werden gebruikt.” Ontzettend belangrijk natuurlijk: op deze manier kun je als organisatie laten zien dat je zowel kwalitatief als professioneel een goede praktijk bent. Inmiddels is deze toets omgezet tot de inmiddels bekende kwaliteitscyclus.

Verbeterpunten ontdekken in de praktijkvoering

Dit is de tweede keer dat wij bij Connect dit certificaat ontvangen: daarmee horen we tot de groep praktijken die dit als eerste geïmplementeerd hebben in hun bedrijfsvoering. En dat vraagt nogal wat: constante verbetering en monitoring van onze interne processen waardoor de cliëntzorg steeds verder wordt verbeterd. Iets waar we in de eerste cyclus al veel resultaten behaald hebben, en dit jaar opnieuw mee starten.

“We hebben de visitatie van het eerste jaar net succesvol afgerond.” Legt Esther uit. “Tijdens een visitatie wordt aan de hand van een document een zelfevaluatie ingevuld. Hierin ligt de focus op verschillende onderdelen van de praktijkvoering. Hoe worden dingen gedaan, welke verbeterpunten zijn zichtbaar en welke stappen kan een organisatie zetten om deze verbeterslag te maken. Dit document wordt vervolgens tijdens de visitatie doorgesproken: een moment waarop doelen geformuleerd worden voor het volgende jaar, die op het volgende evaluatiemoment weer bekeken worden.”

Meer ouderbetrokkenheid en minder administratieve lasten

Doelen stellen, een plan van aanpak maken en constante monitoring dus. “De doelen die wij gesteld hebben gaan o.a. over ouderbetrokkenheid, huiswerkoefeningen en het verminderen van administratieve lasten. Het is zo belangrijk dat de logopedisten zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan de administratie. Ze willen zoveel mogelijk tijd besteden aan de inhoud en verdieping van de behandeling! Daarnaast gaan we op zoek naar nog meer mogelijkheden om ouders bij de handeling betrekken. Zo verloopt de ontwikkeling van de kinderen nog beter.” Legt Esther uit. Mooie doelen met belangrijke eindresultaten: “Dit zijn doelen waar de zorg richting onze cliënten en het hele team op vooruit gaat.”