Gerard Elshof elf jaar Connect logopedie

In gesprek met Gerard Elshof: elf jaar Connect, een mijlpaal om trots op te zijn

Al elf jaar staat hij aan het roer van Connect logopedie, een groeiende en bloeiende logopediepraktijk in Zwolle, Hardenberg en Dedemsvaart.

Connect-ing

Een organisatie die veel verandering teweeg bracht binnen de logopediewereld door de zorg naar het kind te brengen, in plaats van het kind naar de zorg. Binnen de praktijk staan kwaliteit, kwaliteitsverbetering en werkgeluk centraal. Connect gelooft dat de beste zorg verleend wordt door tevreden werknemers. De basis. In dit openhartige interview blikt Gerard terug op elf jaar Connect en deelt hij zijn visie over het werkveld.

Gerard, elf jaar aan het roer, hoe voelt dat?

Een verandering en een jubileum. Er is in elf jaar tijd veel veranderd. We begonnen letterlijk met één behandeling. Dat zijn er nu iedere week tussen de zeven- en achthonderd. De organisatie is gegroeid, er zijn veel nieuwe collega’s bijgekomen en veel oud gedienden zitten er nog steeds. Het voelt als een reis, waarbij nu de stap naar een nieuwe locatie is gezet.

Wat is er door de jaren heen veranderd?

Wat altijd centraal staat binnen onze logopediepraktijk is dat wij de zorg naar het kind brengen, in plaats van het kind naar de zorg. Dit alles in een vertrouwde omgeving. In onze sector de school en kinderopvang. Daar hebben we ons in ontwikkeld. Onze nieuwe locatie is dus vooral ons kantoor, het zenuwcentrum waar voorraden worden beheerd, het secretariaat aanwezig is en de ingewikkelde diagnostiek wordt gedaan. Het behandelen van kinderen doen we nog steeds decentraal. Een duurzame constructie dus, mét toegevoegde waarde voor kinderen.

Wat is de kracht van Connect logopedie?

Omdenken. Wij doen ons werk niet via gebaande paden. We vragen ons niet af hoe het van oudsher is geweest, maar hoe we de zorg voor onze cliënten kunnen verbeteren. Binnen een behandeling kan dit iets inhoudelijks zijn, bijvoorbeeld de behandelwijze of keuze van materialen. Maar, ook kan dit het proces zijn. Zodoende brachten we de zorg naar de scholen en kinderopvang. Alles om kinderen, en ook volwassenen, te laten aansluiten bij wat voor hen het beste is. Daarnaast kent onze logopediepraktijk een sterke interne intervisie- en visitatiestructuur. Hierdoor zijn we er zeker van dat onze behandelingen constant op het hoogste niveau worden uitgevoerd.

Jij bent de drijvende kracht achter Connect logopedie. Wat drijft je na 11 jaar nog steeds?

De organisatie groeit waardoor ik mij meer bezighoud met bestuurlijke aansturing. Dat vind ik leuk. Bijvoorbeeld de positionering van Connect in de breedte: hoe verhouden wij ons tot andere disciplines (fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, onderwijs, kinderopvang en andere maatschappelijke partners) binnen het werkveld? Blijven aanhaken en verbinden is belangrijk. Dat drijft mij. De buitenwereld verandert constant. Je kan hierin 1.) ervoor kiezen je eigen gang te gaan, of 2.) om je heen kijken naar wat er gebeurt en een brug slaan tussen een ontwikkelende samenleving en de cliëntvraag.

Wat zijn de grootste veranderingen binnen het werkveld (logopedie/dyslexie)?

Multidisciplinair wordt er van een logopedist nu meer verwacht dan elf jaar geleden. De ombuiging van het proces, zorg naar de cliënt in plaats van de cliënt naar de zorg, heeft qua logistiek, financiën, planning en aanname- en opleidingsbeleid grote veranderingen met zich meegebracht. Ben je werkzaam op een school, dan heb je indirect ineens dertig collega’s. Je hebt te maken met leerkrachten, intern begeleiders etc. Daarnaast is de afgelopen jaren druk gekomen op de administratieve lasten en kwaliteitseisen. Minder directe en meer indirecte behandeltijd zijn daarvan het resultaat.

Welke situaties of veranderingen zijn je het meest bijgebleven?

Met regelmaat maken we leuke dingen mee. Bijvoorbeeld kinderen en ouders die logopedisten bedanken voor wat zij voor hen betekend hebben. Een mooi voorbeeld is van een autistisch meisje die eigenlijk niet meer op het regulier onderwijs te plaatsen was. Vanuit haar beperking trok zij zich vaak terug op school. Maar wanneer zij naar logopedie mocht, rende ze uitgelaten over de gang. Indrukwekkend, voor zowel de leerkracht als de intern begeleider en logopedist.

Een strategische verandering die indruk heeft gemaakt, is dat de scholen waarmee wij samenwerken ervoor hebben gepleit om onze samenwerking ook bestuurlijk vast te leggen. We werken dus niet meer samen met individuele scholen maar met schoolbesturen. Zij hebben de visie van onze logopediepraktijk omarmt. Een kroon op ons werk.

Hoe ziet Connect logopedie er over 11 jaar uit?

Ik geloof in kwaliteit en concentratie. Wij willen niet zozeer ons werkgebied uitbreiden, maar zijn liever een sterke regionale speler. Kijkend naar logopedische- en dyslexiezorg houden we ogen en oren open voor relevante gebieden die van meerwaarde kunnen zijn voor onze cliënten… maar die we nu nog niet bieden. We zoeken niet actief maar onderzoeken wat op ons pad komt. Je moet altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, ook ontwikkelingen die je nog niet kunt voorzien.

Waar staat Gerard Elshof in de toekomst?

Haha, voor zover hij nu kan overzien op dezelfde plek. Het professionaliseren van structuur heeft op dit moment prioriteit. Het is belangrijk dat ons team zoveel mogelijk zelfsturend is. Daar hebben wij op ingezet. Dat betekent wel dat ik meer tijd heb voor ontwikkelingen die buiten plaatsvinden, zowel op kind- als op bestuursniveau.

Heb je vragen naar aanleiding van dit interview? Neem contact op met Connect logopedie via telefoonnummer 038 4202 010