Dyslexie Centraal Protocol 3.0, Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0

Implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0

Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 geïmplementeerd. Het protocol vervangt Protocol 2.0. In Protocol 3.0, dat gebruikt wordt door zorgverleners, zijn criteria vastgesteld voor verwijzing, diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) vanuit de Jeugdwet. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop wij behandelen.

 

Wat is er veranderd?

Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Voorheen konden alleen kinderen in aanmerking komen voor een vergoed dyslexietraject wanneer er sprake was van EED. Recente studies hebben aangetoond dat dyslexie kan voorkomen met andere ontwikkelingsstoornissen en zich dan ernstiger openbaart. Dyslexiebehandeling kan bij deze kinderen effectief zijn. Comorbiditeit is dus geen reden meer om niet voor een vergoed dyslexietraject in aanmerking te komen. De zorgverlener gaat bij (mogelijke) comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling de meest effectieve aanpak is en behandelindicatie ED wordt afgegeven of gekozen wordt voor andere zorg.

Zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde

Vanaf januari 2022 kan een verklaring ED binnen de Jeugdwet worden afgegeven wanneer de school kan onderbouwen dat er ondanks goed onderwijs en herhaaldelijke interventie sprake blijft van ernstige en hardnekkige achterstand is bij een leerling. De ‘grenswaarde criterium ernst’ is in Protocol 3.0 strenger dan in het voorgaande protocol. Voorheen was de grenswaarde voor woordlezen een V-(min)score of E-score OF voor woordlezen een V-score of lage D-score (laagste 20%) én voor spelling een V-(min)-score of E-score (laagste 10%). Vanaf 2022 komen alleen kinderen in aanmerking met een V-(min)-score of E-score (laagste 10%) voor woordlezen.

Wat betekent dit?

Omdat de behandelingsnormen zijn gewijzigd, is ook de wijze van behandelen binnen onze praktijk voor logopedie en dyslexie gewijzigd. Deze veranderingen zijn inmiddels geïmplementeerd. Connect logopedie & dyslexie is klaar voor protocol 3.0.

Wil je meer informatie over Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 of heb je vragen? Neem contact op met onze praktijk voor logopedie en dyslexie via info@connectlogopedie.nl of via 038-4202010.