Qualizorg Qualiview Bedankt voor jullie warme woorden

Bedankt voor jullie warme woorden

Qualiview is een online platform voor gezondheidszorg organisaties om, met behulp van cliëntervaringsonderzoek, stuurinformatie te krijgen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, medewerkers en praktijk. Ook dit jaar deden zij weer onderzoek naar de cliënttevredenheid binnen Connect logopedie & dyslexie. In deze film vind je de reacties van onze cliënten. Bedankt voor jullie warme woorden.